OsterĂžy rundt

Diverse bilder frÄ OsterÞy.

KĂ„rvik 1982
KĂ„rvik ein disig dag i april.
1. Apr 1982
Greve 1984
Greve.
1. May 1984
PÄ toppen av Ramberget med utsikt over LonevÄg.
1. Aug 1993
KĂ„rvik 1994
Arbeiderbrakka i KÄrvik. I kjellaren hadde HÞlleland butikkfilial. Dette mÄ no vera det einaste huset som i skrivande stund ikkje er Þydelagt av enringar i fasaden, men som er i sin originale stand og sÄleis verneverdig.
1. Jul 1994
Riding pÄ Rolland.
1. Jul 1995
Oppslagstavle pÄ kaien i LonevÄg. Nokre kunngjeringar er det nok, men mest reklame.
11. May 1996
Hovudgata pÄ HavrÄtunet.
31. Jul 1996
Hus i stein pÄ Kvisti.
31. Jul 1996
Kyr pÄ beite i Mjeldalen.
1. Sep 1996
Fra Moldkvilet og mot SĂžlbjĂžrgskiftet. HĂžst.
1. Sep 1996
NjÄstad.
28. Sep 1996
Fra Kleppe langs vegen frÄ Fitje mot NjÄstad.
28. Sep 1996
Revheim og Brubakkane. Vatnet heiter KrÄkevatnet.
5. Apr 1997
Eit uthus i Revheimsbakkane. Eltervatnet i bakgrunnen.
5. Apr 1997
Heimen og stĂžyperiet til Monrad Solberg. Han gav navn til Monradsbekkjen og Monradsflaten.
5. Apr 1997
Et skur pÄ veg frÄ Flatevad og HagebÞ
15. Jun 1997
Eit bÄt ved LÄstadvatnet i Flatevad
15. Jun 1997
FrÄ HagebÞ
15. Jun 1997
FrÄ hestalepp i KupÄ pÄ HagebÞ fÞrste sundag i juni. No er hingsten pÄ veg inn frÄ venstre, og dÄ vert det liv i leiren.
15. Jun 1997
FrÄ hestalepp i KupÄ pÄ HagebÞ fÞrste sundag i juni. Stor underholdning med kaffi, brus og vafflar.
15. Jun 1997
FrÄ hestalepp i KupÄ pÄ HagebÞ fÞrste sundag i juni. Hoppene vert leid fram til beiteomrÄdet.
15. Jun 1997
OsterÞybrua sett frÄ HavrÄtunet.
1. Jul 1997
FrÄ grunnarbeider med OsterÞy Idrottshall pÄ Hatland
1. Jul 1997
Fossen. Ein ser at Anfinn Hovden har arva ein Ă„kerlapp fra AsbjĂžrn Natland.
1. Jul 1997
Algevekst i StoratjĂždnĂŠ
1. Jul 1997
Traktor i blomstereng pÄ attleggjet til AsbjÞrn, tilhÞyrer NÞttveiten.
1. Jul 1997
LĂža til Ivar'n i Neset, Ivar Lone.
1. Jul 1997
Dette kulturminnet er pÄ Revheim, ser ut som det blir brukt til vedlager.
1. Jul 1997
Hovudgata i LonevÄg.
4. Oct 1997
Fra oppslagstavle pÄ kaien i LonevÄg
4. Oct 1997
City Train opp MagnabrekkÄ ved Äpning av OsterÞybrua.
4. Oct 1997
Bussterminalen i LonevÄg
1. May 1998
GangstĂž ved Austravatnet, Storavatnet.
6. May 1998
Traktoren til NÞdtvedt som stÄr pÄ attlegget til AsbjÞrn
29. May 2000
Dette kulturminnet, tjedla til Kristian Hatland, vart rekna som farleg og difor Þydelagt under bygging av ny barneskule pÄ Hatland.
30. May 2000
Gamle verkstaden til Simon Lohne er bygd om til Rimi-butikk, Post og OsterÞy VidaregÄende skule. Slik utviklar eit bygg seg - frÄ tilbygg til sjÞlvstendig bygg. DÄ ser det ofte litt merkelig ut til slutt.
30. May 2000
Bussterminalen i LitlatjÞdnÊ i LonevÄg. BNR har gÄtt vekk fÄr dei blÄ og gule fargane som hang att etter samanslÄinga med billaga nord om fjorden.
FrÄ 1982 gjekk det nedover med rutetrafikken, mindre offentlege tilskot og reduserte rutetilbod. For Ä bÞta pÄ vanskane og for Ä unngÄ oppseiingar, gjekk BNR saman med Grieg Travel og Jan H. Sunde og starta med turbussar under navnet Runway-Norway A/S. Fem nye bussar av hÞg standard vart innkjÞpte og med denne kvite og blÄ fargen. Seinare vart desse fargane brukt i heile BNR.
22. Apr 2001
Kabelstrekk pÄ Monradsflaten.
28. Apr 2001
Hans Lillejord og Otto kjÞyrer heim veden til Otto frÄ Hatlandsbakkane. Hansen sin traktor.
27. Jun 2001
MĂŠle bru
2. Jul 2001
MjÞsvÄgen pÄ Hosanger.
4. Jul 2001
Svalereis i taket over drivstoffpumpene pÄ billaget i LonevÄg.
4. Jul 2001
Bussterminalen i LonevÄg
16. Oct 2001
FrÄ huset til Anfinn Hovden mot KÄrvik.
14. Mar 2002
Reklameplakat ved Myking-bygget, Rimi.
18. Mar 2002
Vegskilt ved vegkrysset i LonevÄg. Huset til Bjarne Hauge, ein pioner innan person- og lastebiltransport, sist sjÄffÞr pÄ den kommunale lastebilen.
18. Mar 2002
Bekken pÄ Monradsflaten. Monradsbekkjen. Den var lagd i rÞyr nÄr fortaug til skulane pÄ Hatlan var bygde.
18. Mar 2002
Ved billaget i LonevÄg. R-1201 vart levert til OsterÞy Billag i 1950. Volvo. Det er Veteranbussklubb BNR (stifta 1994), som stÄr for restaureringa.
19. Mar 2002
Postkasser i KÄrvik ved bunnen av KÄrvikabrekkÄ.
19. Mar 2002
Simon Lohne MĂžbelfabrikk, ombygd til Myking-bygget.
20. Mar 2002
Hamre kyrkje er ei tÞmmerkyrkje frÄ ca 1620-40. hovedkyrkje for Nordhordaland frÄ 1024. SÊrprega og vakkert interiÞr, mellom anna dÞypefont i kleberstein frÄ 1250.
4. Jul 2002
Langs Storavatnet i regnveret. Desse bÄtane ligg i SelvikjÊ.
5. Jul 2002
Motiv fra Hosanger, her er det parkering forbudt for tyske bubilar.
7. Jul 2002
Motiv fra Hosanger
7. Jul 2002
Hosanger kyrkje.
7. Jul 2002
Motiv fra Hosanger
7. Jul 2002
Hauge 2002
MÞbelfabrikken til Magnus Hovden pÄ Hauge. Bygget vart rive i 2005 for Ä utbedra busstoppet.
7. Jul 2002
LonevÄg kai.
8. Jul 2002
Bilvrak pÄ den kommunale kaien i KlokkarvikjÊ i LonevÄg. OsterÞy Senter bak.
8. Jul 2002
Fra Storavatnet i regnveret.
9. Jul 2002
RĂžyrgata fra Nedre Botnavatn til Osvatn kraftstasjon ved Tysse.
10. Jul 2002
652 trinn strekkjer trappeanlegget seg frÄ Osvatn Kraftstasjon og oppover fjellsida mot fjellgarden Tyssebotn. Det var i 1949 at tretrappene vart bygde. Saman med ei taubane kom dei i stand for at Nordhordaland Kommunale Kraftverk, som bygde Osvatn kraftstasjon, skulle fÄ pÄ plass ei rÞyrgate fram til Nedre Botnavatn.
10. Jul 2002
Kyr som tygger drÞv pÄ jordet til Steinar Hatland.
28. Jul 2003
Flor / uthus pÄ Vare langs vegen til LÞtveitvatnet.
28. Jul 2003
Vare gÄrd. TjÞnna heiter VaretjÞnn.
28. Jul 2003
Denne applikasjonen pÄ Hamre er signert Lars HÄland. Det er ein traktorgravar som har stÄtt her siden tidens morgen.
29. Jul 2003
Hestar pÄ beite ved Lone.
30. Jul 2003
Grind i Haukelia pÄ vegen mellom Flatevad og Bruaneset.
30. Jul 2003
Grunnarbeider ved byggefeltet i Nausthaugen.
30. Jul 2003
Utsikt over billaget frÄ NausthÞyen. I april mÄnad 1977 vart det nye storbygget pÄ LonevÄg overlevert. Bygget gav rom for sentralverkstad for heile OsterÞy, stor garasje, og lyse og kontor. LitlatjÞdnÊ er fylt att for Ä gje oppstillingsplassar. Der kontorbygget er no, var ei vik som var kalla NesjavikjÊ.
30. Jul 2003
LonevÄg i skumringa i regnver. Dei flestre smÄ husa i sentrum er no borte og erstatta med stÞrre bygg.
31. Jul 2003
LonevÄg Senter i regnveret ein sumarkveld.
31. Jul 2003
Fotballkamp pÄ OsterÞy stadion. OsterÞy IL spelar mot eit lag pÄ fastlandet.
31. Jul 2003
Traktor med forhaustar som slÄr attlegget til AsbjÞrn pÄ Fossen.
31. Jul 2003
Bruvik og SĂžrfjorden.
2. Aug 2003
HavtÄtunet.
2. Aug 2003
Vegskilt pÄ LonabrunÊ.
2. Aug 2003
StĂžttemur langs vegen mellom Haus og Bruvik.
2. Aug 2003
HavrÄtunet.
2. Aug 2003
Hytta til Hans Lillejord i Hakaneset ved Austravatnet.
2. Aug 2003
FrÄ KÄrvik mot sÞr. Her vil det komme ny veg og bru over fjorden.
3. Aug 2003
Kossdalsvatnet. Hold grinda lukket. Takk.
4. Aug 2003
Trolsk stemning i Kossdalen.
4. Aug 2003
Grunnarbeider i Nausthaugen borettslag.
6. Aug 2003
HavrÄtunet med SÞrfjorden. Det vestnorske klyngjetunet der byggjeskikk og tradisjonelle driftsmÄter vert haldne i hevd og teigdelinga er intakt. Tunet er i privat eige med avgrensa tilgjenge for turistar.
1. Aug 2004
Enten eit bilde frÄ Mars, eller polakker som sprÞyter det nye kunstoffdekket pÄ OsterÞy Stadion.
1. Aug 2004
FrÄ ein spasertur om Hatland. Dette er svingane ved Kolvangsnesen. I dette huset budde Maria, som ekspederte pÄ Handelslaget i LonevÄg.
1. Aug 2004
Hosanger kyrkjegÄrd.
4. Aug 2004
Gammel lastebil med dyretransport pÄ Grimstad.
4. Aug 2004
Om bord i MF Ole Bull frÄ Breistein til Valestrand.
9. Aug 2004
Kyr pÄ beite hjÄ Bertin Hauge pÄ Hauge.
10. Aug 2004
M/F Ole Bull pÄ veg frÄ Valestrand. Den gamle ferjen sto ikke til Ä redde, men lokale helter ante rÄd. De startet et nytt selskap som fikk navnet OsterÞy Ferjeselskap AS. M/F Ole Bull skal nyeferja heita og vert satt inn i trafikk frÄ juni 2004. Troms Dampskibselskap stÄr for den daglige driften av ferjen.
10. Aug 2004
Gjerstad kyrkje.
10. Aug 2004
PÄ ein sykkeltur til inn Fugledalen, til Gjerstad kyrkje og tilbake over Lone. Dette er frÄ Solberg mot Nord.
10. Aug 2004
Motiv frÄ Selvik. Det var ei varmebÞlge pÄ Vestlandet pÄ denne tida med temperatur opp mot 30 grader.
11. Aug 2004
Dette uthuset stÄr langs skogsvegen inn til MykingatrÊet mellom Myking og Selviki.
11. Aug 2004
Fossdal. Langeland er garden til venstre og Osvald Fossdal til hÞgre. Bildet er tatt frÄ BreigÄtÄ. Vatnet i bakgrunnen heiter Fossdalsvatnet.
11. Aug 2004
Fossdal med huset til Osvald Fossdal i bakgrunnen. Vatnet heiter Midtvatnet.
11. Aug 2004
Denne postkassen tilhÞyrer Torleif Solberg og stÄr pÄ Fitje. Det grÞne bygget borte i NjÄstadskiftet er den gamle verkstaden til Magnvald Birkelid, som han har drive frÄ 1965. FÞr dÄ var dette ein skofabrikk. Hugsa eg ikkje heilt feil, var det vel ein hÞnsefabrikk ogsÄ her ei tid ..? Birkelid Karosseri bygde ny verkstad og kontor pÄ andre sida av vegen i 1977.
11. Aug 2004
Utsik frÄ NonÄsberget ein tidlig morgon. FrÄ toppen av mobilmasta.
13. Aug 2004
GrĂžnskaret 1997
FrÄ GrÞnskaret mot Skjerping og VedÄ.
10. Sep 2004
Gamalt og ny arkitektur pÄ Rognved.
10. Sep 2004
Gamalt og ny arkitektur pÄ Rognved.
10. Sep 2004
Rongved 1997
Noko gamal og noko nytt pÄ denne lÞa pÄ Rongved.
10. Sep 2004
Gamalt og nytt i skjÞnn forening pÄ Vevle.
10. Sep 2004
Nausthaugen med nye boligar. Kunsten er Ä fÄ dei hÞgast mogeleg i terrenget.
15. May 2005
FrÄ taket av brannstasjonen mot den nye trafikkterminalen og Fossen. OsterÞy EntreprenÞr AS har opparbeida terminalen i StoratjÞdnÊ, og 29. september 2006 vart den offisielt opna av ordfÞrar Kari Foseid Aakre.
16. May 2005
Ein Volvo Amason pÄ Leitet i LonevÄg.
16. May 2005
Kulturveka 2005. Denne brurekrona i ask plassert i Kossdalsvatnet er laga av Mona Nordaas med bakgrunn i sagnet om at eit brudefjÞgje gjekk gjennom isen og at alle drukna. I eit spesielt lys skal ein etter segna kunne sjÄ brurekrona pÄ botnen av vatnet.
16. May 2005
Odd Tveiten spelar ein trudelutt ved Äpning av Land-Art lÞypa i Hosanger under Kulturdagane pÄ ØsterÞy 2005.
16. May 2005
GĂ„rden til Steinar Hatland.
17. May 2005
LonevÄgen sett frÄ KÄrvik. Snart kjem det ei bru over vÄgen her.
18. May 2005
Utsikt mot Ramberget frÄ Borgafjellet.
18. May 2005
Utsikt mot LonevÄg sett fra Borgafjellet.
18. May 2005
Utsikt mot Leitet frÄ kjellaren i huset til Teodor Borge i KÄrvik.
18. May 2005
Kvitveis pÄ vegen opp Borgaskaret.
18. May 2005
Huset til Teodor Borge i KĂ„rvik. Her budde ein mann med ei blind kone, ein son, ein hund og nokre hĂžns. Og det var fĂžr anekset vart bygd.
18. May 2005
PÄ veg opp Turdalen frÄ Myking. Nordmyking heiter det her.
19. May 2005
FrÄ Turdalen og utsikt mot Myking.
19. May 2005
LÄve med diverse bygningstilar pÄ Nordmyking. PÄ veg opp Turdalen frÄ Myking.
19. May 2005
Jordkjellar i Åsen ved LĂ„stadvatnet.
20. May 2005
Kyr pÄ beite ved LÄstadvatnet. Her fÄr dei litt snadder til kvelds. Bonden er Endre Solberg.
20. May 2005
Åsen ved LĂ„stadvatnet.
20. May 2005
BlodbÞk ved Fjordslottet i FotlandsvÄg.
20. May 2005
Hyttelabbar strikka av Maria Revheim til salgs pÄ OsterÞy Torget pÄ Monradsflaten.
20. May 2005
Herlandsfoss kraftverk, FotlandsvÄg. Omvising under Kulturveka 2005 pÄ den gamle kraftstasjonen, bygd i 1916-1919. Dei 4 aggregata i den gamle maskinhallen.
21. May 2005
MÞkapreding pÄ Hartveit.
21. May 2005
MÞkapreding pÄ Hartveit.
21. May 2005
Ku pÄ beite i blomstereng hjÄ Steinar Hatland.
21. May 2005
Dette uthuset er lager for hesjastaur og -trÄd. Hannisdalen.
21. May 2005
Dunk med strÞsand ved vegen opp til Birger NÞttveit pÄ Fossen.
3. Jul 2005
Skogen veks som aldri fÞr og mange hus gror inne. Dette raude huset i skogen er huset til HÄheimen i LonevÄg.
3. Jul 2005
Huset til smeden Nils Hatland (Donken) i LonevÄg. Ombygd i 2006.
5. Jul 2005
KĂ„rvik 2005
FrÄ venstre: Einar Vevle (oker), Andreas SmÄland (mÞrk brunt m/valma tak), Øystein Rundhovde (kvitt og gult), Olai SmÄland (raudt), Lisebet Antun (rosa) og "Bakkjen" (mÞrk blÄtt m/kvite lister).

5. Jul 2005
KÄrvik. Husa frÄ venstre er: Stussdalen (gult), SmÄland (brunt), ?? (gult), ?? (raudt), Bakkjen (rosa), ?? (grÞnt) og Hakenes (raudt).
5. Jul 2005
KĂ„rvik. Hakenes (raudt hus), Stusdal og Olaf Reigstad.
5. Jul 2005
R-1201 frÄ 1950 under restaurering ved billaget i LonevÄg. Det ser ut som om den er gitt opp. Det er Veteranbussklubb BNR som stÄr for restaureringa.
7. Aug 2005
Denne applikasjonen stÄr pÄ Votlo. Otto er pÄ vegen med staven.
7. Aug 2005
Mjelde kyrkjegard. Tidligare stod det ei stavkyrkje og Mjelde kyrkje her.
7. Aug 2005
Tidlig morgon pÄ jordet til AsbjÞrn pÄ Ramberget.
7. Aug 2005
Ein hest poserar pÄ NonÄs.
8. Aug 2005
Inne i eit av Borganausta. Raknesholmen i det fjerne.
9. Aug 2005
FrÄ ein junior fotballkamp mellom OsterÞy og Kvernbit frÄ Frekkhaug. Dette er trenarbenken til OsterÞy. God plass pÄ tribuna.
9. Aug 2005
Skistad i kveldssol. Fjellet er Stangfjellet.
9. Aug 2005
Lat att grinda ved inngangen til Kossdalen frÄ nord.
9. Aug 2005
Dette er fra vegen opp til Svenheim.
9. Aug 2005
FrÄ ein junior fotballkamp OsterÞy - Kvernbit (Frekkhaug). God plass pÄ tribuna.
9. Aug 2005
FrÄ ein junior fotballkamp OsterÞy - Kvernbit (Frekkhaug).
9. Aug 2005
Dette er frÄ Skistad.
9. Aug 2005
FrÄ badeplassen i Haus, den vert kalla KreklÄ.
10. Aug 2005
Kvernhus pÄ Gjeitrem, inni er det heilt inntakt.
10. Aug 2005
Gamle huset til Mons Solberg pÄ Antun.
12. Aug 2005
Skur for hesjastaur ved LĂ„stadvatnet i Flatevad.
12. Aug 2005
Ole Bull sitt sumarhus pÄ Valestrand, nymalt i originale fargar. Ole Bull var fast feriegjest hos besteforeldra pÄ Valestrand kvar sommer i heile sin barndom. Seinere overtok han gÄrden.
12. Aug 2005
Parti frÄ hagen til Ole Bull sitt sumarhus pÄ Valestrand. Bullaholmen heiter denne vesle holmen med to bruer. Den kallast ogsÄ for Lille OsterÞen og er ein kopi av OsterÞy.
12. Aug 2005
Denne gjerdasteinen stÄr i SÞlbjÞrgdalen (SÞlbjÞrgsmarka?).
12. Aug 2005
Vegen til hestebeitet pÄ HagebÞ.
12. Aug 2005
Hestar pÄ beite i KupÄ, HagebÞ.
12. Aug 2005
Granskog pÄ Antun.
12. Aug 2005
Marknadsdag i LonevÄg.
13. Aug 2005
Markedsdag i LonevÄg.
13. Aug 2005
Naust tilhÞrende folk pÄ Neset. Bak er Borge Garveri i KÄrvik.
14. Aug 2005
Fotballtrening pÄ Hatland.
15. Aug 2005
Ved kaien pÄ Bernestangen stÄr denne Volvo Amason.
16. Aug 2005
Dette naustet stÄr ved LÞtveitvatnet.
16. Aug 2005
Dette naustet stÄr ved LÞtveitvatnet.
16. Aug 2005
BĂ„t ved Fossdalsvatnet. GĂ„rden i bakgrunnen tilhĂžyrer dei Langeland.
17. Aug 2005
LĂža til Osvald Fossdal. GĂ„rden innerst i vegen heiter Dalen.
17. Aug 2005
FrÄ lÞÄ til Osvald Fossdal og sÞrigjÞno mot hovedvegen.
17. Aug 2005
Revheim og Brubakkane.
18. Aug 2005
Dette er "Sundet" sett frÄ Revheimsbrua, mellom Borgevatnet og KrÄkevatnet.
18. Aug 2005
Mjelde kyrkjegard i kveldssol.
18. Aug 2005
Samling av gamle bildekk ved bensinstasjonen pÄ Monradsflaten.
7. Jan 2006
Rasteplass pĂ„ Hatland like etter solnedgang. Åtte kalde grader under null.
7. Jan 2006
Innsamling av elektrisk utstyr i LonevÄg.
8. Jan 2006
Gammal jordkjellar pÄ jordet til Mons Solberg pÄ Fossen.
9. Jan 2006
Vannverket i LonevÄg, bygd som vannkilde pÄ 1950-talet.
12. Jan 2006
Gamal mur i marka til AsbjÞrn Natland. Denne gÄr heilt frÄ Svenevik over Ramberget og vidare til Hatland.
12. Jan 2006
Et sauafjÞs pÄ Hamre, det er hÞy pÄ loftet. TilhÞyrer Birger Hamre.
12. Apr 2006
Et sauafjÞs pÄ Hamre. TilhÞyrer Birger Hamre. Neste gang tar eg med ei sag for Ä fjerne nokre greiner. OK Birger?
12. Apr 2006
Steingard frÄ Hamre.
12. Apr 2006
Et sauafjÞs pÄ Hamre. TilhÞyrer Birger Hamre.
12. Apr 2006
Et sauafjÞs pÄ Hamre. TilhÞyrer Birger Hamre.
12. Apr 2006
Tur til Eikelandsvarden pÄ Hamre. SkjÊrtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Tur til Eikelandsvarden pÄ Hamre. SkjÊrtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Tur til Eikelandsvarden pÄ Hamre. SkjÊrtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Mjelstad med utsikt mot Osterfjorden.
14. Apr 2006
LĂža og siloen ved Tveiten i RĂžskelandsdalen.
14. Apr 2006
Busstopp Lille Hamre. Ladyshave Experience spelar pÄ Den Glade Ostring PÄskeaftan kl 20.00. CC kr 150,-.
14. Apr 2006
Tidleg pÄ 60-talet kom dette frysehuset ved billaget i LonevÄg. Her kunne ein fÄ leiga boksar til Ä fryse ned varer. Det var ogsÄ eit slikt pÄ Fitje.
15. Apr 2006
Ein stol pÄ Hatland mÞbelfabrikk etter brannen.
16. Apr 2006
Plantefelt pÄ toppen i Kossdalen.
16. Apr 2006
Kossdalsvatnet. Ein kan skimta Kossdalssvingane i bakgrunnen.
16. Apr 2006
LonevÄgen sett frÄ Neset.
16. Apr 2006
Himmlaleitet i LonevÄg. Det heiter vel VÄgaleitet her, Himmlaleitet er pÄ Hatland mot KjÞregrovi.
16. Apr 2006
Nesjatun eldreboligar pÄ Neset i LonevÄg.
16. Apr 2006
Monradsflaten. OsterĂžytorget reklamerer for sine produkt. Ikkje noko glitrande neonreklame her.
1. Jun 2006
Ei lÞa pÄ LÄstad.
1. Jun 2006
Monradsflaten. Navnet kjem frÄ Monrad Solberg som budde i det kvite huset til hÞgre. Monradsbekkjen, som gjekk langs venstre sida av vegen, er lagd i rÞyr.
1. Jun 2006
Grind. Åsdalen pĂ„ stien mellom Ramberget og Hatland.
1. Jun 2006
Gjerde festa til ein gamal stubbe. Åsdalen pĂ„ stien mellom Ramberget og Hatland.
1. Jun 2006
Skogstjerne. I marka ovanfor Vannverket.
1. Jun 2006
Kveld pÄ NjÄstad.
1. Jun 2006
Sauer pÄ beite pÄ Kleppe.
1. Jun 2006
Hegg langs ein steinmur pÄ LÄstad.
1. Jun 2006
Hatlandsflaten er no vorte senter for kommuneadministrasjon med rÄdhus, barnehage, HVPU-bustadar, idrottsanlegg og skular.
1. Jun 2006
Sauer pÄ beite pÄ SÞlbjÞrg. Moldkvilet i bakgrunnen.
2. Jun 2006
Kvitveis i regnveret. Marka ved Vannverket.
2. Jun 2006
Utedoen til gamla huset til Sjur Lone pÄ Lone.
2. Jun 2006
Kvitveisen heng tung i regnveret. Ved Vannverket.
2. Jun 2006
BlÄbÊrkart ved NonÄs.
2. Jun 2006
Denne steinmuren gÄr frÄ Svenevik til Hatland.
2. Jun 2006
Gamla huset til Sjur Lohne, far til fabrikkeigar Simon Lohne. Naturen gir og naturen tar og snart er det ikkje meir...
2. Jun 2006
Slipestein ved gamla huset til Sjur Lohne, far til fabrikkeigar Simon Lohne.
2. Jun 2006
Trenedfall etter stormen hausten 2000 omlag var det. Ved vannverket i LonevÄg.
2. Jun 2006
Eit gamalt tre langs stien mellom LonevÄg og NonÄs.
2. Jun 2006
GĂ„rd i Bruaneset.
2. Jun 2006
Sola gÄr ned over jordene pÄ Lone.
4. Jun 2006
SauafjÞs pÄ Apalabakkane pÄ Revheim.
4. Jun 2006
LÞvetann ved rundkjÞyringa pÄ Hauge.
4. Jun 2006
Vatnet er Kringastemma og husa inn i dalen er pÄ Daltveit. Øvste huset er reinseanlegget for drikkevatnet til Valestrand og LonevÄg med mellomligjande omrÄde.
4. Jun 2006
Hamre kyrkje i kveldssol. Likhuset stĂ„r nede ved sjĂžen. Hamre var i si tid eit stort prestegjeld. Det omfattet Hamre, Alversund, Hosanger, Meland, Mo, Seim og Åsane. Etter som fleire sogn vart utskilt som egne prestegjeld, minket prestegjeldet Hamre. I dag inngĂ„r Hamre i OsterĂžy presegjeld.
4. Jun 2006
Hamre kyrkjegard i kveldssol.
4. Jun 2006
Hamre kyrkje i kveldssol.
4. Jun 2006
Langs RĂžskelandsdalen ved Tveiten.
4. Jun 2006
Hjellvik.
4. Jun 2006
Greve.
5. Jun 2006
Kossdalsvingane i kveldsol.
5. Jun 2006
FrÄ eit Karusell 2 stevne pÄ OsterÞy stadion.
5. Jun 2006
Dalsvatnet pÄ Dale.
5. Jun 2006
Dette historiske sauefjÞset er frÄ BÞrtveit. Ein snÞvinter til og det er ikkje meir.
5. Jun 2006
Vegen opp til Nore Borge.
5. Jun 2006
Garasjen til Mons Solberg i FossabrekkÄ i LonevÄg. DÄ garasjen vart bygd, gjekk ikke vegen om Ramberget lengre enn hit. Her vart det ogsÄ stÞyping av takstein.
5. Jun 2006
Utsikt frÄ huset til Hans Lillejord i LonevÄg.
5. Jun 2006
Hestar pÄ beite ved LÄstadvatnet.
6. Jun 2006
Hatland 2006.
Huset til Maria NjÄstad "Maria i Skaret", som var pÄ Handelslaget i alle Är. Vidare huset til KÄre Brekke og Konrad LerÞy.
10. Jun 2006
Hartveit sett frÄ Skaret.
8. Aug 2006
Vegen inn til Kossdalen frÄ Hosanger.
11. Aug 2006
Kossdalsvatnet.
11. Aug 2006
Denne gĂ„rden tilhĂžyrer Fitje og ligg pĂ„ toppen i krysset til Langeland. Åsen heiter det her. No er det berre lĂža att, og snart er den ogsĂ„ borte.
11. Aug 2006
Denne gĂ„rden tilhĂžyrer Fitje og ligg pĂ„ toppen i krysset til Langeland. No er det berre lĂža att. Bustadhuset og uthuset er borte. Åsen heiter det her.
11. Aug 2006
Denne gĂ„rden tilhĂžyrer Fitje og ligg pĂ„ toppen i krysset til Langeland. Snart er den vekk. Åsen heiter det her.
11. Aug 2006
Gjess samlar seg og flyg mot sÞr. Over LonevÄg.
11. Aug 2006
Selviki 2006
Naus i Selviki ved Storavatnet.
12. Aug 2006
Gras til tÞrk mellom FotlandsvÄg og Tysse.
12. Aug 2006
Denne gÄrden er ved Tveitaskaret.
12. Aug 2006
BĂ„tar i Selviki ved Storavatnet.
12. Aug 2006
SolbjĂžrg 2006
Eit uthus pÄ SolbjÞrg fylt med gamle jordbruksreidskap.
13. Aug 2006
SolbjĂžrg 2006
Det ser ut som om dette er ei gamal skulestove, kanskje det er det ogsÄ? SolbjÞrg.
13. Aug 2006
SolbjĂžrg 2006
SolbjĂžrg.
13. Aug 2006
Langs gamlevegen frÄ NonÄsberget til Gjeitrem forbi gruvene.
14. Aug 2006
LonevÄg 2006
LonevÄg.
15. Aug 2006
Vevle. Borgo i det fjerne.
15. Aug 2006
Noko restaurert, og noko gamalt pÄ Revheim.
15. Aug 2006
LonevÄg 2006
Full tank, takk! Bensinstasjonen i LonevĂ„g. I byrjinga var det OsterĂžy Billag som stod for salg av bensin til private. Da dei slutta med det, etablert drosjeeigar Åsmund LĂ„stad ei hĂ„ndpumpe. Bensinen vart lagra pĂ„ fat og trilla bort til hĂ„ndpumpa etter kvart. Pumpa hadde to 5 liters kolbar, so noko pumping vart det og vatn var det ogsĂ„ i bensinen. Seinare bygde han BP stasjonen pĂ„ Monradsflaten, som seinare skifta navn til Norol og seinare til Statoil. Framleis gĂ„r stasjonen under navnet BP'en.
15. Aug 2006
Vevle 2006
HÞyballar pÄ Vevle. Borgo det fjerne.
15. Aug 2006
Denne gĂ„rden tilhĂžyrer Fitje og ligg pĂ„ toppen i krysset til Langeland. Snart er alle spor etter hundre Ă„r med slik vekk. Åsen heiter det her.
17. Sep 2006
LonevÄg 2007
To damer som stÄr pÄ toppen av Hatlandsbakkane og ventar pÄ at 17. mai toget skal returnera frÄ LonevÄgen. Dama til hÞgre er frÄ Surnadal i Rogaland.
17. May 2007
LonevÄg 2007
17. mai-toget 2007 svingar inn ved RÄdhuset pÄ Hatland etter ein runde i LonevÄgen.
17. May 2007
NjÄstad 2007
NjÄstad sett frÄ Fagerdalen.
17. May 2007
Hatland 2007
GÄrden til Kristian Hatland er overfÞrt kommunen. Huset er revet og no der det berre lÞa att. PÄ jordet til venstre skal det byggjast ny videregÄaende skule. PÄ toppen av vegen ligg Nyleitet.
20. May 2007
Mele 2007
GjerdepÄlar pÄ Mele. MÊlebru i bakgrunnen.
21. May 2007
Haus 2007
Denne Cadillack Eldorado 8,2 liter stÄr ved Rivenes. Tvilsamt om den nokon gang kjem pÄ vegen att.
21. May 2007
Myking 2007
Mosegrodde tĂžmmerstokkar og et uthus i Mykingamarka.
22. May 2007
Myking 2007
SĂžrmyking og Kallekleiv innerst i dalen.
22. May 2007
Storavatnet 2007
Langs Vestrevatnet.
22. May 2007
Storavatnet 2007
Pram ved Vestrevatnet.
22. May 2007
Storavatnet 2007
Langs Vestrevatnet.
22. May 2007
Vevletveit 2008
Garden er nedlagt og frÄflytta.
1. May 2008
Vevletveit 2008

1. May 2008
Vevle 2008
Jordkjellar. Lurar pÄ kva dei brukar denne til? GrÞnsaker kanskje? Eller er det ei vasskjelde?
1. May 2008
Vevletveit. GÄrden er nedlagt og frÄflytta.
1. May 2008
Gjerstad 2008
Gjerstad med Gjerstad kyrkje.
2. May 2008
Gjerstad 2008
Slipestein pÄ Gjerstad.
2. May 2008
Presttun 2008
Kvitveis, Gjerstad kyrkje i bakgrunnen.
2. May 2008
Lone 2008
Lone. Vedafjellet i bakgrunnen.
10. May 2008
Revheim 2008
Revheim.
10. May 2008
Lone 2008
LÞvetenner pÄ Lone.
10. May 2008
Mjeldalen 2008
Gard i Nedre Mjelda.
10. May 2008
Mele 2008
Mele.
10. May 2008
Mele 2008
Sauer beiter i lÄglandet medan dei ventar pÄ at graset pÄ fjellbeite skal gro seg til.
10. May 2008
Mele 2008
Mele.
10. May 2008
Lone 2008
KĂ„rvik i bakgrunnen.
10. May 2008
Revheim 2008
Ei restaurert lĂža og ein ny driftsbygning.
11. May 2008
Revheim 2008
Langs vegen mellom Revheim og Skistad.
11. May 2008
Revheim 2008
Her pÄ Brubakkane, heilt til venstre i bildet nede ved elva, var det idrottsplass fÞr dei flytta til Hatland.
11. May 2008
Revheim 2008
Revheim sett frÄ sÞr. Vatnet heiter Eltervatnet.
11. May 2008
Revheim 2008
Over MÞsÄsen langs vegen Revheim - Skistad.
11. May 2008
Revheim 2008
Langs vegen mellom Revheim og Skistad. Idrottsplassen omlag midt i biletet, vart kalla Brubakkane.
11. May 2008
Revheim 2008
Sauer pÄ beite fÞr dei vert sendt til fjells.
11. May 2008
Haus 2008
Kreklo badeplass i Haus.
4. Jul 2008
Haus 2008
Mjeldalen, vatnet heiter MjeldavÄgen.
4. Jul 2008
Hartveit.
4. Jul 2008
Haus 2008
Haus kyrkje frÄ 1874. Dette er den tredje kyrkja her. I mellomalderen var det ei stavkyrkje her, og pÄ 1600-talet ei tÞmra kyrkje.
4. Jul 2008
Haus 2008
BĂ„thavna i Haus.
4. Jul 2008
Mjeldalen 2008
Gamlevegen i Mjeldalen.
4. Jul 2008
Hartveit 2008
SlÄtt pÄ Hartveit.
4. Jul 2008
Fossdal 2008
Fossdal sett frÄ Breigato.
5. Jul 2008
Fitje 2008
Ei av dei siste brakalĂžene som enno er att pĂ„ OsterĂžy. Denne stĂ„r til nedfall i Åsen pĂ„ Fitje.
5. Jul 2008
Fossdal 2008
Ved Midtvatnet pÄ Fossdal.
5. Jul 2008
Hatland 2008
I serien "God skilting" finn med dette frÄ Hatlandsskiftet. Eit skilt gjelder fram til fÞrste vegkryss, so her er det maks 30 km/t i omlag 10 meter.
26. Aug 2008
Haus 2008
Oppslagstavla pÄ butikken pÄ Haus.
26. Aug 2008
Solberg 2008
Uthus i SĂžlbjĂžrgskaret, heiter det vel her.
26. Aug 2008
Solberg 2008
GjerdepÄlar i stein i SÞlbjÞrgdalen.
26. Aug 2008
Solberg 2008
GjerdepÄlar i stein i SÞlbjÞrgdalen.
26. Aug 2008
Fitje 2008
Fitje.
28. Aug 2008
Myking 2008
Vegen gjennom Mykingamarka mellom Myking og Storavatnet.
28. Aug 2008
Selviki 2008
Rasteplassen i Selviki ved Austrevatnet.
28. Aug 2008
Selviki 2008
BĂ„tar i Selviki ved Austrevatnet.
28. Aug 2008
Selviki 2008
Naust i Selviki ved Austrevatnet.
28. Aug 2008
Hatland 2008
Slipestein i Åsen, den er framleis i bruk.
3. Sep 2008
Hatland 2008
Uthus i Åsen brukast for det meste til hesjastaur.
3. Sep 2008
LonevÄg 2008
Bildekk ved billaget sin garasje i LonevÄg.
3. Sep 2008
Hatland 2008
Utsikt frĂ„ Åsen mot Nyleitet. Her er det planlagt ny ungdomsskule. I bakgrunnen er RĂ„dhuset og LonevĂ„g.
3. Sep 2008
Hatland 2008
Utsikt frĂ„ Åsen over Husavatnet og mot Ramberget.
3. Sep 2008
Lone 2008
Vegskilt ved Lonebru.
3. Sep 2008
Lone 2009
Postkassar pÄ Lone. Den til venstre for inngÄande post, den raude i midten for utgÄande post og til slutt kasse for Bergens Tidende.
27. Jul 2009
KĂ„rvik 2009
Det er fellesferie og stille ved Borge Garveri. Gunnebo Anja Industrier i bakgrunnen.
27. Jul 2009
LonevÄg 2009
Land-art eller Kunst i Naturen, kallast slike applikasjoner som er utplassert. Denne stÄr ved Monradsflaten i LonevÄg. Kunstnar er ukjent.
27. Jul 2009
LonevÄg 2009
Butikklokaler til leie i LonevÄg senter.
31. Jul 2009
Fossdal 2009
Dalen pÄ Fossdal.
1. Aug 2009
Myking 2009
Kyr pÄ beite pÄ Myking.
1. Aug 2009
Myking 2009
Busskur i forfall pÄ Myking.
1. Aug 2009
FotlandsvÄg 2009
Vegskilt i FotlandsvÄg.
1. Aug 2009
FotlandsvÄg 2009
Naust.
1. Aug 2009
FotlandsvÄg 2009
Naust under restaurering.
1. Aug 2009
FotlandsvÄg 2009
Huset til venstre huser butikk og overgangsboliger. BĂ„tnaust til hĂžgre.
1. Aug 2009
Hosanger 2009
Naust i MjÞsvÄgen. Desse har fÄtt ny kledning og huser for det meste kunstnarar.
1. Aug 2009