17 mai Fitje og Hatland

Frå 17. mai på Fitje 1984 og på Hatland 2005 og deretter.

Hatland 1984
Frå skuletoget frå Hatlandsskiftet til Fitje skule.
17. May 1984
Hatland 1984
Kunngjering om programmet ved Fitje Skule 17. mai 1984. Tale for dagen ved Leif Vatne, lokalhistorikar og forfattar busett på Valestrand.
17. May 1984
Hatland 1984
Frå skuletoget frå Hatland til Fitje skule.
17. May 1984
Hatland 1984
Frå skuletoget frå Hatland til Fitje skule. Her har dei svinga bortom sjukeheimen på Hatland.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum under talen på 17. mai på Fitje skule. Tale ved Leif Vatle.
17. May 1984
Hatland 1984
Frå skuletoget frå Hatland til Fitje skule. Her har dei svinga bortom sjukeheimen på Hatland.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum ved 60-meteren på Fitje skule. Her har akkurat ein sprunge forbi.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum ved 60-meteren på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum under talen til Leif Vatle på 17. mai på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
?, ?, Asbjørn Natland og Steinar Hatland 17. mai på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum under talen på 17. mai på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum under talen på 17. mai på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum under talen på 17. mai på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
Jan Lohne spring 60-meteren under laikane 17. mai på Fitje skule, som han har gjort månge år før.
17. May 1984
Fitjå 1984
Publikum under talen på 17. mai på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
Jan Lohne 17. mai på Fitje skule.
17. May 1984
Fitjå 1984
Under leikane 17. mai på Fitje skule. Her er det Torleif Solberg som skal slå i spikaren med færrast slag. Atle Jacobsen er dommar. Andre leikar var at skuleborna sprang 60-meteren, og klatring i ein telefonstolpe for henta ned ein pose med noko godt i.
17. May 1984
Fitjå 1984
Under leikane 17. mai på Fitje skule. Denne leiken går ut på å slå spikaren ned i bjelken med færrast slag. Her er det Arild Solberg som prøver seg medan sonen Pål ser på.
17. May 1984
Her ved Rådhuset har dei dagen før gjort klart for 17. mai 2005.
16. May 2005
Toget med avgang Idretshalli og rundt Fossen. Sol ved avgang, men snart høljer det ned.
17. May 2005
Toget med avgang frå Osterøyhallen og rundt Fossen. Sol ved avgang, men snart høljer det ned.
17. May 2005
Toget med avgang Idretshalli og rundt Fossen. Sol ved avgang, men snart høljer det ned.
17. May 2005
Toget med avgang Idretshalli og rundt Fossen. Sol ved avgang, men no kjem regnet. Det er eit langt tog sidan Seljerinden, Fitje og omliggande skulekrinsar er med.
17. May 2005
Toget med avgang Idretshalli og rundt Fossen. Toget var stort for krinsane til Seljerin mv var også med.
17. May 2005
Toget med avgang Idretshalli og rundt Fossen. No er deit komt til Storesvingen i Fossabrekkå.
17. May 2005
Toget med avgang Idretshalli og rundt Fossen. Sol ved avgang, men no kjem regnet. Regnet stoppa i det toget kom attende til Hatland.
17. May 2005
Barn som klatrer under 17.mai-talen i Osterøyhallen, talen var sikkert litt kjedelig.
17. May 2005
Tradisjonell springen av 60-meteren 17. mai 2005. Herrane i dress og konene i bunad.
17. May 2005
Sang og underholdning i Osterøyhallen 17. mai 2005.
17. May 2005
Etter talen er det leikar for voksne og barn. Dette er frå den tradisjonell 60-meteren 17. mai 2005.
17. May 2005
Ved Osterøyhallen 17. mai 2005. No er sola komen fram att.
17. May 2005
Tradisjonell springen av 60-meteren 17. mai 2005.
17. May 2005
Tradisjonell springen av 60-meteren 17. mai 2005 på Hatland.
17. May 2005
Tautrekking mellom lag frå dei ulike bygdene.
17. May 2005
Tradisjonell springing av 60-meteren 17. mai 2005. Jan Lone er med som alltid, men no i rullestol.
17. May 2005
Tradisjonell springing av 60-meteren 17. mai 2005. Ein byrjar med dei minste klassane og slutter med dei største.
17. May 2005
Publikum i bunad.
17. May 2005
Tautrekking mellom lag frå dei ulike bygdene. Publikum i bunad ser på.
17. May 2005
Lonevåg 2010
Flaggborga på veg fra Osterøyhallen og ned til Vågen.
17. May 2010
Lonevåg 2010
Kø ved minibanken 17. mai.
17. May 2010
Lonevåg 2010
Toget på veg tilbake til Hatland etter ein tur til aldersboligane i Neset.
17. May 2010
Lonevåg 2016
17. mai Hatland med bilkortesje.
17. May 2016
17. mai Hatland, Lonevåg.
17. May 2016
17. mai Hatland, Lonevåg.
17. May 2016