Langs sjøvegen rundt Osterøy

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14NesteSiste
Hosanger 1993 - Mjøsvågen med ...
Hosanger 1993 - Hosanger kyrkje ...
Hosanger 1993 - Hosanger kyrkje.
Hosanger 1993 - Prestegården i ...
Lonevåg 1994 - Badeplassen på ...
Lonevåg 1994 - ...
Garnes 1995 - MF Manger BNR på ...
Hosanger 1995 - Mjøsvågen i et ...
Sørfjorden med ferga mellom Haus ...
Tysse 1996 - Styrehuset på 'MF ...
Vikaneset 1996 - Vike kapell på ...
Tysse 1996 - MF Oster på veg inn ...
Kvisti 2006 - Ny bru under ...
Hosanger 1996 - Mjøsvågen.
Innover Osterfjorden med ferga ...
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14NesteSiste