Streiftog langs Loneelva

Streiftog langs Loneelva og tilhøyrande vassdrag. Dei flestre vasskjelder på denne sida av Osterøy samlar seg til slutt i Loneelva og renn til sist ut i Lonevågen ved Kårvik.

Revheim. Kråkevatnet.
11. May 2008
Revheim. Kråkevatnet.
11. May 2008
Revheim. Kråkevatnet.
11. May 2008
Lone.
10. May 2008
Revheimsfossen.
10. May 2008
Revheimsfossen.
10. May 2008
Revheimsfossen.
10. May 2008
Presttun.
2. May 2008
Presttun med Gejerstad kyrkje i bakgrunnen.
2. May 2008
Gjerstad kyrkje.
2. May 2008
Langs elva mellom Hartveit og Presttun.
2. May 2008
Gjerstad.
2. May 2008
Langs elva mellom Hartveit og Presttun.
2. May 2008
Gjerstad kyrkje.
2. May 2008
Gjerstad.
2. May 2008
Bru over elva frå Hovde. Ved Gjerstad.
2. May 2008
Bru over elva ved Gjerståfossen.
1. May 2008
Hatland 2007
Badeplassen i Kjøregrovæ ved Husavatnet på Hatland.
17. May 2007
Kveld ved Husavatnet.
14. Aug 2006
Fitjeelva ved Fitje skule.
12. Aug 2006
Borgavatnet sett frå Borge.
5. Jun 2006
Langs Borgavatnet ved Øyorden.
5. Jun 2006
Myrull ved Borgavatnet ved Øyorden.
5. Jun 2006
Naust ved Borgovatnet. Trur det heiter Hansaviki her. Kven sitt naust dette er, vites ei...
5. Jun 2006
Naust ved Borgavatnet ved Øyorden.
5. Jun 2006
Haugadalen ved Borgavatnet. I bakgrunnen er steinknuseverket ved Øyorden.
5. Jun 2006
Vevle-elvi kjen ned her ved Apalabakkane på Revheim og renn ut i Borgovatnet.
4. Jun 2006
Her renn Vevleelva ut i Borgavatnet.
4. Jun 2006
Langs Loneelva nord for Lone bru.
2. Jun 2006
Lone sett frå Revheimsfossen. Her kjem vatnet frå mellom anna Borgavatnet ut i Loneelva.
2. Jun 2006
Denne applikasjonen ved Sølbjørgskiftet er signert Vegvesenet. Moldkvilet i bakgrunnen.
2. Jun 2006
Revheimsfossen med kvernhus.
2. Jun 2006
Lone sett frå Revheimsfossen. I dette huset held Sydama til. Her kunne ein få sydd bukser etter mål.
2. Jun 2006
Langs Loneelva nord for Lone bru.
2. Jun 2006
Her ved Revheimsfossen kjem vatnet frå Eltervatnet ut i Loenelva.
2. Jun 2006
Fossen i Bruaneset. Her kjem Låstadvatnet ned i Loeneelva. Namnet på staden kjem vel frå brua over elva.
2. Jun 2006
Revheimsfossen på Lone.
2. Jun 2006
Loneelva ved Bruaneset. Her kjem vatnet frå Låstadvatnet ut i Loneelva.
2. Jun 2006
Loneelva. Enno heng debris frå storflaumen hausten 2005 i trærne.
2. Jun 2006
Langs Loneelva ved Måldkvilet.
2. Jun 2006
Loneelva ved Måldkvilet.
2. Jun 2006
Loneelva ved Bruaneset. Heggen blømer no i juni.
2. Jun 2006
Bruaneset, etter brua over elva. Tidlegare var det ei smia her, kva dei driver med no for tida vites ei...
2. Jun 2006
Hegg i blømer ved Barsvatnet.
1. Jun 2006
Fitjeelva.
1. Jun 2006
Her kjem Fitjeelva ut i Låstadvatnet.
1. Jun 2006
Fitjeelva. Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris) blømer no tidleg på sumaren.
1. Jun 2006
Kleppe 2006
Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris) i elva like ved Godskegården.
1. Jun 2006
Kleppe 2006
Gamal steinbru over elva like ved Godskegården.
1. Jun 2006
Ein Bukkeblad Menyanthes trifoliata i Barsvatnet. urteaktigesumpplanter (helofyttar) Herboide. Bilde Sumpplanter, urteaktige, med blad som ragar opp or vatnet
1. Jun 2006
Løvetann ved badeplassen i Kjøregrovæ, Husavatnet.
1. Jun 2006
Kleppe 2006
Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris) i elva like ved Godskegården.
1. Jun 2006
Fitjeelva. Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris) blømer no tidleg på sumaren.
1. Jun 2006
Vandring langs Fitjeelva ein januardag. Ved Svenheims-skiftet.
9. Jan 2006
Vandring langs Fitjeelva ein januardag.
9. Jan 2006
Ein skuleklasse har utedag på Husavatnet ved Hatland.
9. Jan 2006
Langs Loneelva ein vintersdag. Framleis heng restar frå haustflaumen på gjerdet.
7. Jan 2006
Langs Loneelva ein vintersdag.
7. Jan 2006
Naust dei Lone ved Kårvikaskiftet.
7. Jan 2006
Kårvik sett frå Kårvikaskiftet.
7. Jan 2006
Ved Loneelvas utløp finn ein ruiner etter naust. Nausta tilhøyrde gardane Revheim, Vevle, Rongved, Mæle og Espevoll. Sjøvegen til Bergen starta her i Lonevågen. Dei frakta varer som smør, kjlt, surmjelk og pote. Varene vart frakta med hest hit og med råbåt vidare til Bergen. Hesten gjekk på beite her medan bøndene var i byen.
7. Jan 2006
Langs Loneelva ein vintersdag. Kårvik i det fjerne.
7. Jan 2006
Langs Loneelva ein vintersdag. Sola skin på Vedafjellet.
7. Jan 2006
Langs Loneelva ein vintersdag.
7. Jan 2006
Blåbærlyng eller tyttebærlyng ved Kårvik bru.
7. Jan 2006
Langs Loneelva ein vintersdag. Restar frå haustflaumen heng i trærne. Test
7. Jan 2006
Ein enslig fiskar ved Loneelva. Kveldstur fra Lonebru.
9. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru. Her hadde bønder frå Revheim og Lone sine Naust. Dette er det best bevarte naustet i området.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru. Desse stryka her heiter Giljafossen.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru. Langs Lonedalen er elva rolegare. Her ved "Vad" er det mulig å krysse elva.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru.
5. Jul 2005
Ein bonde på Lone sankar gras med forhaustar i det bratte terrenget.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru.
5. Jul 2005
Vandring langs Loneelva frå Kårvik bru. Her kan ein kryssa over elva.
5. Jul 2005
Kveld ved Loneelva.
4. Jul 2005
Gul Iris ved Loneelva. Kveldstur fra Lonebru.
4. Jul 2005
Loneelva. Kveldstur fra Lonebru.
4. Jul 2005
Smørblomster ved Loneelva. Kveldstur fra Lonebru.
4. Jul 2005
Loneelva. Kveldstur fra Lonebru. Dette er sikkert en overgang over et gjerde som fantes en gang i tiden.
4. Jul 2005
Gul Iris ved Loneelva. Kveldstur fra Lonebru mot nord..
4. Jul 2005
Loneelva. Kveldstur fra Lonebru.
4. Jul 2005
Ein ensom vannlilje ved Revheimsbrua.
3. Jul 2005
Gul iris ved Revheimsbrua.
3. Jul 2005
Gul iris ved Revheimsbrua.
3. Jul 2005
Kveldsstemning ved Låstadvatnet.
20. May 2005
Kveldsstemning ved Låstadvatnet.
20. May 2005
Kveldsstemning ved Låstadvatnet. Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris).
20. May 2005
Kveldsstemnning ved Låstadvatnet. Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris).
20. May 2005
Kveldsstemnning ved Låstadvatnet.
20. May 2005
Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris) i elva langs Fitjaliane mellom Fitje og Fossdal.
19. May 2005
Kveldsstemning ved badeplassen Husavatnet på Kjøregrovæ.
19. May 2005
Bruaneset.
30. Jul 2003