Hugsar du?

Hugsar du? Bilde frå forrige århundre. Frå 1979 og frametter mot århundreskiftet.

Haus, juli 1979
Her nærmar ferja seg Haus fergekai.
1. Jul 1979
Haus 1979
Her er ferja frå Garnes kome inn til den vakre Hausbygda, Hausvik i Sørfjorden. Ein ser at den gamle busetnaden med sentrumsområde og butikkar framleis er intakt. I bakgrunnen ser ein byggjefeltet Verkane som vart reist på 1970-talet.
1. Jul 1979
Mjeldalen, juli 1979
Utsikt over Mjeldalen mot Haus. Vatnet midt på bildet er Mjeldavågen.
1. Jul 1979
Mjeldalen, juli 1979
Motiv frå Mjeldalen. Vernevegg på våningshus. Steinmuren til Mons R. Mjelde vart sett opp i 1861, året etter at sjølve huset vart bygt.
1. Jul 1979
Mjeldalen, juli 1979
Mjeldalen i Haus ved Mjeldavatnet.
1. Jul 1979
Vesetgjelet, juli 1979
Vegen opp Vesetgjelet sett ovenfra og nedover.
1. Jul 1979
Mele, juli 1979
Ein gård på Mele. Like nedfor vegen.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Parti frå Fossen i Lonevåg. I bakgrunnen er er Kårvikjæ og Borgafjedlet. Bilen midt på bildet er en Ford Consul 1974.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Parti frå Fossen i Lonevåg. Huset til Bernhard Bruvik.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Parti frå Ramberget i Lonevåg. I forgrunnen teigen til Johannes Kalleklev, som no er seld til bustadbygging. Bak er løa og jorda til Asbjørn Natland, gården hans er enno i drift.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Asbjørn Natland utafør floren på Ramberget.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Asbjørn Natland utafør floren på Ramberget. Bak er gamla hønsahuset.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Oversikt frå Ramberjet mot Fossen og Kårvikjæ.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Fossaflaten.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Utsikt frå Monradsflaten. Her ser me Storatjødnæ, verkstaden til Simon Lohne og Klåppæ. Nede til venstre på Gamlestø er sagbruket, som var dreven av vatn frå Fossen. - Bilete viser huset som Benjamin Haug bygde (grønt nærast svingen). Det må ha vore midt på 50-talet. Nils og Olga Kalleklev budde i huset.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Utsikt frå Vågsleitet og nedover Simonsbrekkå. Verkstaden til Simon Lohne Møbelfabrikk til høgre.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Storatjødnæ i Lonevåg. Nede til venstre er tørkebuæ til Simon, so verkstaen og til høgre materiallageret.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
På venstre side av vegen ser me bedehuset og huset til Sigurd Solberg. I midten er huset til Smed-Nilsen. Til høgre er huset til baker Hjelle.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Barkavikjæ. Galvaniseringshuset til høgre. Huset tilhøyrer "Magnusen på Barkavikjæ", Magnus Solberg. Lurar på kven sin moped det er?
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Kaien i Lonevåg sett fra Barkavikjæ. I den kvite bygningen til venstre var meieriet. No er det Sivert Fjelstad som har starta kolonial her.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Gamle naust i Lonevåg. Utsikt frå Barkavikjæ mot Nøsthauen. Det var her småbåthavn her langs vegen fram til fram til 1970-talet.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Lonevåg sentrum mot sør.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Frå Barkavikjæ i Lonevåg. Stien ut til Torskavikjæ og Lyktaneset. Båten er Hans Lillejord sin. I bygget dreiv Rafdalen med oppdrett av mink.
1. Jul 1979
Lonevåg 1979
Bildet tatt i frå Kloppæ og mot Laiabertå, Berta som var gift med Olai. Til venstre Tekstilen til Olga Flostrand, Likhuset og Bedehuset. Brakka vart seinare flytta bort på billaget og husa eit reisebyrå ei tid. Den endte sine dagar som lensmannskontor på Hatland.
1. Dec 1979
Lonevåg 1979
Bildet tatt frå Laiabertå. Storatjødnæ og Simon Lohne møbelfabrikk. Bak er Simonsbrekkå og Himmlaleite. Eg er ikkje sikker på om det heller er Vågsleietet, Himmlaleitet er vel etter Hatland mot Fitje?
1. Dec 1979
Lonevåg 1979
Til høgre er Samvirkelaje, Lonevåg Samyrkjelag. Til venstre huset til Johan Kalleklev (Posthuset) som var dampskipsekspeditør for rutebåtane, dreiv butikk i kjellaren og gårdsbruk på Fossen. Viken budde i andre etasje her ei stund. Det kvite huset i midten tilhøyrer smeden Nils Hatland og vidare Sigurd Solberg (grønt). Gamle Handelslajet er revet. Posten og Forbrukslajet er flytta opp på Monradsflaten. - Lonevåg sentrum slit med å finna sin identitet etter sentrum vart delt mellom Monradsflaten og Våjen, som står attende aude og forlatt ...
1. Dec 1979
Lonevåg 1979
Her låg Handelslajet, Lonevåg Handelslag, til høgre er lageret. Bak er smiå til Donken og huset til Jarle Låstad (Jarl'n).
1. Dec 1979
Lonevåg 1979
Til venstre er forretningen til Hølleland og Sivertn, 'Lonevåg Kortvarehandel'.
1. Dec 1979
Lonevåg 1979
Til høgre er forretningen til Sivert Fjelstad. Colaautomaten ga et preg av storby, og var ein stor avveksling då den kom på 70-talet. Kr 5,00 pr flaske. På venstre side av vegen er huset til Donken og Forbrukslaget.
1. Dec 1979
Lonevåg 1979
Julestemning ved Forbrukslaget på Monradsflaten.
1. Dec 1979
Lonevåg 1980
Lonevåg sett frå Huset til Paul'n på Leite.
1. Mar 1980
Lonevåg 1980
Leite. Vegen til høgre er Simonsbrekkå oppkalla etter Simon Lohne.
1. Mar 1980
Lonevåg 1980
Kårvikasjiftet og Lonaælvæ.
1. Mar 1980
Skistad 1980
Skistad og Sølbjørg. Undomshuset. Sølbjørgssvingane.
1. Mar 1980
Skistad 1980
Skistad.
1. Mar 1980
Sølbjørg 1980
Sølbjørg sett frå Sølbjørgleitet. Vegen ned til Sølbjørg var kalla Sølbjørgsvingane.
1. Mar 1980
Sølbjørg 1980
Viden kjente gjerdapålar i stein i Sølbjørgskaret.
1. Mar 1980
Sølbjørg 1980
Viden kjente gjerdapålar i stein i Sølbjørgskaret.
1. Mar 1980
Sølbjørg 1980
Viden kjente gjerdapålar i stein i Sølbjørgskaret.
1. Mar 1980
Rymledalen 1980
Mellom Flatevad og Nyleitet. Desse grantrea var eit landemerke i mange år og gjorde dalen til ein dyster plass.
1. Mar 1980
Hatland 1980
Hatland og Ramberget sett frå Nyleitet. Paktaren budde i det gule huset til venstre for trafoen.
1. Mar 1980
Lonevåg 1980
Lonevåg med Neset og Kårvik. Bildet er tatt frå Nunnåsfjellet - Nonåsfjedlet.
1. Mar 1980
Lonevåg 1980
Lonevåg med Leitet sett frå Nonåsfjedlet. Ein ser framleis verkstaden til Simon og garasjane og verkstaden til billaget. Littlatjødnæ er fylt att. Nøsthauen nede til venstre.
1. Mar 1980
Kårvik 1984
Kårvik med Borge Kromlærfarikk AS. Det næraste tilbygget er den nye Kalkabua.
1. Sep 1980
Kårvik 1980
Kårvikabrunæ sett frå Kårvik. Enno står naustet der Lonaælvæ kjem ut. Lonanaustet vart det kalla.
1. Sep 1980
Gjeitrem 1980
Gjeitrem med Gjeitremsholmane i bakgrunnen.
1. Sep 1980
Hosanger 1980
Kaien på Hosanger. Godsbilen leverer varer til butikken. Her var også eit postkontor som vart nedlagt 1996.
1. Sep 1980
Lonevåg 1980
Husavatnet sett frå Kjøregrovi. Huset er Ærling Solberg, som dreiv Galvaniseringshuset.
1. Sep 1980
Lonevåg 1980
Etter Ikonrskaret ligg Barsvatnet med Sajæ (sagbruk). Når ein skulle byggja hus, hogge ein først tømmer, deretter vart det frakta opp her for saging. Det var mange slike sager på Osterøy. Saga vart reven i år ....?
1. Sep 1980
Fitje 1980
Fitje skule. Her var det klassar frå første til sjuende klasse i tillegg til framhaldsskule. Tilbygget til skulen er den nye gymnastikkhallen. I omlag år 2000 vart bygget gjort om til bustader.
1. Sep 1980
Fitje 1980
Fitje skule. Skulebussane ventar på elevane. Bilen er ein Ford Consul 1974 og tilhøyrer fotografen.
1. Sep 1980
Fitje 1980
Fitje. Borte med brunæ hadde Forbrukslaget ein filial. Huset er nå reven. Heilt til høgre startar Fossdalsbrekkå og Fossdalssvingane.
1. Sep 1980
Hatland 1980
Jordene til Steinar Hatland. Møbelfabrikken er Hatland Møbelfabrikk. Den brende ned i ca år 2000.
1. Sep 1980
Hatland 1980
Verkstaden til Kolvangsnesen. I starten i kompaniskap med John Flostrand. Her laga dei små duppedingsar i messing. Vegen heiter Hatlandsflaten. Til høgre bak verkstaen var tenkt ungdomshuset, som mange samla inn pengar til gjennom mange år.
1. Sep 1980
Monradsflaten 1980
Huset og verkstaen til Monrad Solberg. Støyperi der dei laga hengslar og dørhåndtak i messing. Det raude huset tilhøyrde slaktar Magne Grønåsen, far til Magnabrekkå. Storesteinen til høgre er sprengt slik at den er fallen innover bak busskiltet. Her starta Fossabrekkå opp til Fossen.
1. Sep 1980
Fossen 1980
Atleggjet til Asbjørn, Kallekleven og Monsen. Tre bønder delte dette jordet. - Bakerst vegen opp til Vannverket.
1. Sep 1980
Sølbjørg 1980
Frå Måldkvilet mot Steinløfitjane og Sølbjørg.
1. Sep 1980
Hartveit 1980
Litunsvingane ned mot Hartveit.
1. Sep 1980
Mjeldalen 1980
Gamlevegen ned Mjeldalen.
1. Sep 1980
Lonevåg 1981
Fossåbrekkå. Til høgre er løå til slaktar Magne Grønåsen.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Monradsflaten. Legg merke til luftstrekk med telefon og straumkablar.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Likhuset til venstre og bedehuset til høgre. Bak er brakkå som huser Lonevåg Tekstil. Både brakkå og tekstilen til Olga Flostrand har hatt eit omflakkande tilhøve.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Lånevåg båthavn. Nonåsberget i vintersol. Båten til venstre tilhøyrer John Flostrand og heiter 'Grynet' etter yngste datter.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Straumen som fører vatn frå sjøen og til Litlatjødnæ. Til vestre skimta ein i materiallagert til Anton Låstad og bakeriet til Samvirkelaget.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Til venstre er Arne Rafdal og naustet hans (vart lenge brukt av "Viken" Olav Borge Vik), so kjem Galvaniseringshuset og til høgre et vass-kjedlå som vart brukt av meieriet. Galvaniseringshuset vart revet i 2001 for å gje plass til Lonevåg Båtlag sitt nye klubbhus.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Borge Kromlærfabrikk i Kårvikjæ.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Fossen i januarsol. Nærast er huset til Levi Flostrand, Anfinn Hovden, Anvald Presttun og Hans Lillejord.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Gamla-løå og nya løå på gården til Asbjørn Natland.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Huset til Asbjørn Natland på Ramberget.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Huset til Asbjørn Natland. Neste hus mot sør er Olaf Hatland.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Gamla-løå og løå til Asbjørn Natland på Ramberget. Bak er Nonåsberget.
1. Jan 1981
Lonevåg 1981
Parti frå Ramberjet mot sør. Nye hus er begynt å komma opp i teigen til Kallekleven, mens gården til Asbjørn og Evensen er rimelig inntakt ennå...
1. Dec 1981
Lonevåg 1981
Parti fra tunellen inn til Vannverket på Fossen.
1. Dec 1981
Lonevåg 1981
Hatlandsbrekkå og ned mot Monradsflaten.
1. Dec 1981
Lonevåg 1981
Førjulskonsert ved Forbrukslajet på Monradsflaten i Lonevåg. Julaften 1981.
1. Dec 1981
Lonevåg 1981
Fossabrekkå ned mot Monradsflaten. Til høgre er huset til Monrad Solberg.
1. Dec 1981
Hatland 1982
Jordet til Steinar Hatland. Bak er Hatland Møbelfabrikk.
15. May 1982
Hatland 1982
Gården til Kristian Hatland.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Monradsflaten med huset og støyperiet til Monrad Solberg.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Rymledalen nordover mot Nyleitet. Det rosa bygget er Johs Solberg Beslagfabrikk AS, seinare skifta navn til sonen Jon Solberg AS.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Rymledalen industriområde.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Rymledalen industriområde og nordetter.
1. Apr 1982
Flatevad 1982
Flatevad med fossen og Andr. Jocobsen.
1. Apr 1982
Flatevad 1982
Parti frå Flatevad og sørover Sølbjørgsdalen.
1. Apr 1982
Haukeli 1982
Langs elva frå Flatevad mot Bruaneset ein vårdag i april 1982. I kjellaren her vart Johs Solberg Beslagfabrikk AS starta. Den flytta seinare til Nyleitet på Hatland.
1. Apr 1982
Bruaneset 1982
Bruaneset ein vårdag i april 1982.
1. Apr 1982
Bruaneset 1982
Langs elva ved Bruaneset ein vårdag i april 1982.
1. Apr 1982
Bruaneset 1982
Bruaneset ein vårdag i april 1982.
1. Apr 1982
Lone 1982
Revheimsfossen på Lonå fører vatn frå Eltervatnet og ned i Loneelva.
1. Apr 1982
Lone 1982
Lonaskiftet og Lonabrunæ og Lonaelvæ.
1. Apr 1982
Lone 1982
Ved Hammer på Lone.
1. Apr 1982
Hatland 1982
Undomsskulen på Hatland og Hatlandsskiftet.
1. Apr 1982
Hatland 1982
Her byggjer dei idrettsplass på Hatland. Osterøy stadion.
1. Apr 1982
Hatland 1982
Osterøy rådhus og ungdomsskulen på Hatland. Bak er Stångfjedlet.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Parti frå Fossen. Her slutta vegen ein gång på sekstitallet. Dei som budde her og oppom, og som hadde bil, hadde sine garasjer her. Nederst garasjen til Anvald Presttun med sin Ford Anglia, Birger Nøttveit med Wartburg, Anton Evensen med Morris og til sist veit eg ikkje.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Frå Monradsflaten og ned mot Klåppæ og billaget.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Bedehuset til Indremisjonen, bak er likhuset. Her låg lik i påvente av begravelse. Magne Kallekleiv, Piggen, dreiv også skokomakarverkstad her. Bedehuset er bygd av forretningsmannen Tov Olsen som budde her til det siste.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Først kjem verkstaden til Anton Låstad, så materiallageret (blå) og Lonevåg Forbrukslag. I andre høgda budde bestyraren, seinare flytta sjåfør og lagersjef Mons Grimstad inn her. Til høgre for Forbrukslaget er bakeriet. Kjente barakrar her har vore: Baker Hjelle, Bakar'n (Gunnar Johannesen), Øystein på Barkavikjæ og læregut Rune Valestrand.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Utsyn over gamle teigen til Kallekleven på Ramberget. Kallekleven sitt felt er no snart fullt, og på Asbjørn sine jorder er det kun eit hus ennå.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Utsyn frå Ramberget og mot Simon Lohne Møbelfabrikk mellom anna. Ein har so smått begynt å fylla i Storatjødnæ.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Utsyn frå toppen av Ramberget og Sørover mot Nyleitet.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Utsyn frå toppen av Ramberget og Sørover mot Nyleitet. I forgrunnen gamle huset til fru Evensen.
1. Apr 1982
Hatland 1982
Leitet på Hatland.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Huset til Eikemo i Nøsthauen. Bak er Leitet.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Utsyn mot billaget. Huset til Anton og Tekla Låstad står ennå der. Same med huset til Andreas Hatland på Klokkarneset, verkstaden til Anton Låstad og verkstaden til Andreas Hatland i Straumen.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Det var to oppslagstavler i Lonevåg. Ei på billaget og denne på bedehuset.
1. Apr 1982
Lonevåg 1982
Lonanøstet ved utløpet av Lonaelvæ. Her var det badeplass for folk i Kårvik, i hvert fall på 50 og 60-talet.
1. Apr 1982
Kårvik 1982
I boligfeltet fekk dei som arbeide på fabrikkjen gratis tomt. Ein slags hageby.
1. Apr 1982
Hatland 1982
Huset til Brekken og Lerøyen på Hatland. Konrad Lerøy starta i 1957 bedrifta si her i kjellaren med Kåre Brekke som einaste tilsett. Her produserte dei handtak og holkar i messing. Dei fleste bedriftene på Osterøy har starta i ein eller annan kjellar.
1. Jun 1982
Fossen 1982
Utgraving av ein tomt i teigen til Kallekleven. Her er bunnlaust, sikkert ei gammal tjønn her har vore... Gamle bussar frå billaget havna på jordet hos bøndene som uthus.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Storatjødnæ med Stauvikjæ (Støvika, Stovikjæ) og vidare inn Fugledalen. Kloakken kom ut her til høgre. Til venstre der Sajæ ligg heiter det Gamlestø.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Støyperiet til Monrad Solberg, neste er pissoiret og sist trommelhuset. Her støypte dei mellom anna hengsel og dørhåndtak i messing. Om høsten vart det også svidd smalahove i fyren.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Inne i Galvaniseringshuset etter at det var nedlagt. For det meste brukt til båtlager. Til høgre er ovnen som dei smelta zinken i. Det var mykje spikar frå spikarfabrikken på Hosanger som vart galvanisert her. Også noko frå Flatevad og Haukeli var galvanisert her, før det var sent med MS Lonevåg til Bergen.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Detalj frå Galvaniseringshuset.
1. Jun 1982
Gjeitrem 1982
Kaien på Gjeitrem.
1. Jun 1982
Gjeitrem 1982
Gjeitrem.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Frå venstre: garasjen til Arne Rafdal med tilbygg, og til høgre er Galvaniseringshuset. Heilt til venstre er kummå der bøndene samla møk frå Bergen. Galvaniseringshuset var dreven av Johannes Kalleklev og Erling Solberg.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Nøsthauen og mot Barkavikjæ.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Verkstaen til Anton Låstad ved Straumen i Lonevåg. Den var rive sumaren 1986.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Straumen og smiå til Donken. Den vart seinare flytta til museet på Gjerstad. Her i straumen ved smia var det eit vasshjul som vart drive av flo og fjære.
1. Jun 1982
Revheim 1982
Frå Revheim og mot Brubakkane og Sølbjørg. Vegkrysset nede i hovudvegen heiter Revheimsskiftet.
1. Jun 1982
Hjellvik 1982
Hjellvikvåg.
1. Jun 1982
Hauge 1982
Hauge. Vegen til venstre går til Kleiveland. Bedehuset midt på bildet.
1. Jun 1982
Halland 1982
Valestrand Industrier på Halland.
1. Jun 1982
Dalsnausta 1982
To av Dalsnaustæ i Lonevågen.
1. Jun 1982
Dalsnausta 1982
Fire av Dalsnaustæ ved Dalsvågen i Lonevågen.
1. Jun 1982
Bysheim 1982
Kaien på Bysheim.
1. Jun 1982
Bysheim 1982
Gamle naust mellom Bysheim og Gjeitrem. Trur det er nausta til Litlandsgarden eller Flatås.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Støyperiet til Monrad Solberg, pissoaren og tromlehuset.
1. Jun 1982
Fossdal 1982
Fossdal.
1. Jun 1982
Myking 1982
Sørmyking.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Ei hesja på attleggjet til Asbjørn Natland på Fossen - eit kunstverk. Her leika borna med å springa gjøno hesjane og gjøyma seg.
1. Jun 1982
Mæle 1982
Standard busskur ved Mælebrunæ på Mæle. Skuret er også brukt til oppslagstavle. Kino i Hauge og Cartago spelar til dans på Raknesholmen. Noko tagging og skriblerier på veggen inne i skuret.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Lonevåg ein regnfull dag i juli. Storatjødnæ før den vart fylt att.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Offisiell oppslagsplass var ein port på billagets garasje der bussen stoppa.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Lonevåg båthavn for småbåtar.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Detalj frå oppslagstavle på billagets port. Det er fiskefestival på Hosanger.
1. Jun 1982
Lonevåg 1982
Frå vegen opp til vannverkjet på Fossen. Huset til Røssland der Sivert og Aslaug Fjeldstad budde i andre etage.
1. Oct 1982
Hatland 1982
Frå bygging av Osterøy sjukeheim på Hatland.
1. Oct 1982
Hatland 1982
Parti frå Kjørgrovæ på Hatland og vegen opp til Ramberget.
1. Oct 1982
Hatland 1982
Frå Osterøy stadion på Hatland. Nå arbeider dei med løpedekket.
1. Oct 1982
Hatland 1982
Husavatnet ved Kjøregrovæ og mot Ikornskaret. Huset til Ærling Solberg i bakgrunnen. Til høgre går vegen opp i Åsen.
1. Oct 1982
Hatland 1982
Barsvatnet.
1. Oct 1982
Hatland 1982
Barsvatnet med sagjæ i bakgrunnen.
1. Oct 1982
Fitje 1982
Fitje skule. I kjellaren var det sløyd og skulekjøkken. Her var det klassar frå første til sjuende og framhaldsskule.
1. Oct 1982
Fitje 1982
Der Fitjeelva renn ut i Låstadvatnet.
1. Oct 1982
Lonevåg 1982
Parti frå Fossen.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Parti frå Fossen. Huset til Birger Nødtvedt og Hjalmar Hauge.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Parti frå Rambergjet. Det gule huset er maler Rossland. Stien midt på bildet er fortsettelsen av Långarædnæ, som startar i Hatlandsbakkane og går mot Rossland der den deler seg i to.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Parti frå Ramberget. Huset og løa til Olaf Hatland. Gangstien over Ramberget før vegen vart bygd.
1. Nov 1982
Hatland 1982
Frå arbeidet med Osterøy sjukeheim desember 1982.
1. Nov 1982
Hatland 1982
Huset til Kolvangsnesen.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Frå utsiå ved Forbrukslajet på Monradsflaten. Sivert Fjelstad.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Frå utsiå ved Forbrukslajet på Monradsflaten. I bygget er det post, bank og forretning. Bensinstasjonen vart bygd av Åsmund Låstad. Først var det BP British Petroleum, men no er det Norol Norsk Olje og seinare Statoil. Framleis er det folk som "skal ned på BP'en".
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Frå utsiå ved Forbrukslajet på Monradsflaten. Torstein Valestrand.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Fossen. Huset til Anfinn Hovden - Kårvik i bakgrunnen.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Gamla posthuset i Våjen. Til høgre er Rafdalen sitt hus med telefonsentral i kjellaren.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Frå venstre: Posthuset i Våjen, Telegrafen hjå Rafdalen, butikkjen til Hølleland og butikkjen til Siverten. Det meste er stengt og forlatt (ikkje Siverten) og forfallet brer seg.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Slum og forfall har starta i Våjen. Handelslaget of Forbrukslaget er nedrevne og virksomheita er flytta opp på Monradsflaten. Det som står att er lagerbygg og bakeriet. På tomten skal det seinare byggjast Lonevåg Senter.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Slum og forfall har starta i Våjen. Handelslaget of Forbrukslaget er nedrevne og virksomheita er flytta opp på Monradsflaten. Det som står att er lagerbygg langs Straumen. På denne tomten skal det seinare byggjast Lonevåg Senter.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Barkavikjæ. Navnet kjem frå barking av fiskegarn som dei dreiv med i gamle dagar. Bland saman sjøvatn og bark, kok opp og ha i litt krystallsoda og tjøra og la det trekkja inn i garna.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Demningen til Vannverkjet.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Detal frå ein port ved Vannverkjet.
1. Nov 1982
Lonevåg 1982
Julestemning i desember på kaien i Våjen. Dagligvare-forretningen til Sivert Fjeldstad er pynta til jul. Vestlandsbanken i andre etasjen. No er det slutt med grantre på snuplassen i Vågen.
1. Dec 1982
Lonevåg 1982
Julestemning i desember i Våjen. Kortvarehandelen til Sivert Fjellstad.
1. Dec 1982
Lonevåg 1982
Julestemning og julehandel i Lonevåg sentrum. Her er pynta til jul med klokke og farga lys.
1. Dec 1982
Lonevåg 1982
Julestemning og julehandel på klink is. Tilløp til parkeringskaos.
1. Dec 1982
Lonevåg 1982
Galvaniseringshuset blir for det meste brukt til båtnaust.
1. Dec 1982
Lonevåg 1983
Småbåthavna og meieriet.
1. May 1983
Lonevåg 1983
Frå det maritime miljøet i Våjen.
1. May 1983
Lonevåg 1983
Utsikt over Lonevåg frå Nonåsbergjet.
1. May 1983
Lonevåg 1983
Utsikt over Lonevåg og Kårvikjæ.
1. May 1983
Nunnås 1983
Parti frå Nunnås.
1. May 1983
Lonevåg 1983
Frå markjæ mellom Flatevad og Sølbjørg. Kårvikjæ heilt i bakgrunnen midt på bildet. Solbjørgdalen. Flatevad til høgre.
1. May 1983
Sølbjørg 1983
Frå Sølbjørg sentrum. Sølbjørg-skiftet og -brunæ skjimtar ein bak trerne. Bilen er på veg inn til ungdomshuset der det var dans og kino tidligare.
1. May 1983
Sølbjørg 1983
Frå Sølbjørg og inn mot Gjerstad.
1. May 1983
Sølbjørg 1983
Ein gård på Sølbjørg. Bak til høgre skimtear ein Sølbjørgskaret.
1. May 1983
Sølbjørg 1983
Parti frå Sølbjørg mot Gjerstad. Elva.
1. May 1983
Sølbjørg 1983
Parti frå Sølbjørg mot Gjerstad.
1. May 1983
Sølbjørg 1983
Parti frå Sølbjørg med elva. Gården til ... og Sølbjørgsvingane opp til Sølbjørgskaret.
1. May 1983
Gjerstad 1983
Parti frå Gjerstad like sør for Gjerstad kyrkje.
1. May 1983
Gjerstad 1983
Gjerstad med Gjerstad kyrkje til høgre.
1. May 1983
Hartveit 1983
Parti frå Hartveit.
1. May 1983
Hartveit 1983
Mjelkerampe i moderne design frå Hartveit. Bak ser ein at ein har byrja å skifta ut dei gamle løene med driftsbygningar.
1. May 1983
Mjeldalen 1983
Utsyn ned Mjeldalen mot Haus.
1. May 1983
Mjeldalen 1983
Posten er levert til K. Veseth. Motiv frå Vesetgjelet.
1. May 1983
Hauge 1983
Hauvikjæ, Øyjord-skiftet og Hauabrekkå og gamle skulen i Hauvika-skiftet.
1. May 1983
Lonevåg 1983
Parti frå Fossen.
1. May 1983
Litland 1983
Veit ikkje heilt kva det heiter her, men det er i nærheita av Litland på veg mot Hosanger. Trur det er Heldal.
1. May 1983
Hosanger 1983
Gamle naust ved sjøen i Mjøsvågen.
1. May 1983
Fotlandsvåg 1983
Parti frå Fotlandsvåg. Vegen opp til skuleplassen under Osterøymessa i 1983. Difor der det regn, pynta med flagg og stor trafikk. Desse små husa var arbeiderboliger for Møllå.
1. May 1983
Fotlandsvåg 1983
Dette var vel den første Osterøymessa vil eg tru. Den vart halden på skuleplassen i Fotlandsvåg.
1. May 1983
Fotlandsvåg 1983
Parti frå Fotlandsvåg. Her er ein som dirigerar trafikken under Osterøymessa i 1983. - Desse små husa var arbeiderboliger for Fotlandsvåg Mølle, som brant ned ein gång på 50-talet.
1. May 1983
Kleppe 1983
Natt-og-Dag ein plass på Kleppe.
1. May 1983
Njåstad 1983
Njåstad ein dag i mai 1983. Dei gamle løene er skifta ut med driftsbygningar.
1. May 1983
Kleppe 1983
Godskegården, etter Professor Carl Ludvig (Calle) Godske. Det er Universitetet i Bergen som eig denne, og den var brukt for diverse studentar som forska på ulike ting og som feriestad for utflukter.
1. May 1983
Fitje 1983
Fitje sett frå Låstad. Botnen.
1. May 1983
Låstad 1983
Låstad, langs vegen mellom Fitje og Njåstad.
1. May 1983
Røssland 1983
Usikkert, men kan væra Røssland med Røsslandsvatnet. I alle fall ut med Bysheim/Hosanger ein plass.
1. May 1983
Røssland 1983
Usikkert, men kan væra eit tun på Røssland.
1. May 1983
Røssland 1983
Usikkert, men kan væra ei løa på Røssland. Denne løa er heilt intakt.
1. May 1983
Bysheim 1983
Parti frå Bysheim. Raknesholmane i bakgrunnen.
1. May 1983
Gjeitrem1983
Parti frå Gjeitrem. Gjeitremsholmane med Kårvikjæ i bakgrunnen.
1. May 1983
Valestrand 1983
Dette er Eidefeltet på Valestrand. Dei gamle husa ved sjøen er garveri. Det lengst bak brann ned ca i 1985.
1. May 1983
Hatland 1983
Publikum ved eit idrettsstevne på Osterøy stadion på Hatland. Det var vel eit friidrettstevne. Månge kjente andlet her for dei som har levd ei stund.
1. May 1983
Hatland 1983
Nokre av publikum ved eit idrettsstevne på Osterøy stadion på Hatland. Det var vel eit friidrettstevne. Månge kjente andlet her for dei som har levd ei stund.
1. May 1983
Lonevåg 1983
Lonevåg sett frå Borgafjedlet.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Fjorden, Gjeitrem og Bysheim sett frå Borgafjeldet.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Lonevåg med Fossen og Monradsflaten sett frå Borgafjedlet. Både posthuset og bedehuset er framleis intakt.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Lonevåg med Fossen og Monradsflaten sett frå Borgafjedlet. Både posthuset og bedehuset er framleis intakt. Også Klokkarvikjæ med huset til Teklå og ... er der framleis.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Lonevåg sett frå Borgafjedlet.
1. Sep 1983
Kårvik 1983
Arbeidsbrakkå var kalla "Boligen". Her budde det fire familiar på 1950-talet. I kjellaren var det filial av Hølleland sin butikk. Stemmå ga vatn til garveriet, og for å sikra vassforsyninga fekk den tilførsel via slange frå Loneelva.
1. Sep 1983
Rongved 1983
Ei løa på Rongved.
1. Sep 1983
Vevle 1983
Eit busstopp. Trur det er på Vevle.
1. Sep 1983
Sølbjørg 1983
Veien mellom Sølbjørg og Lone, Steinløfitjane. Bakerst er Måldkvilet og gården til Flokenesen. Bildet er tatt frå Sølbjørgsskiftet.
1. Sep 1983
Kossdalen 1983
Veien ned til Kossdalen frå Svenheim til Hosanger. Kossdalsvatnet i bunnen av dalen. Veien vart planta til med grantrær i plantefelt. Ein kan sjå dei nedover svingane - dei er vel no ein meter høge.
Seinare vart veien verna. Svingane heiter Kossdalssvingane.
1. Sep 1983
Kossdalen 1983
Kossdalssvingane frå 1897. Veien går frå Svenheim til Hosanger gjennom Kossdalsskaret. Veien har en stigning på 27 prosent i 17 slyngler. Byggearbeidet startet opp i 1885 for å avløse en eldre vei som var særs vanskelig å ta seg fram på opp gjennom det bratte skaret.
1. Sep 1983
Hosanger 1983
Frå Hosanger. Kossdalsvegen og Åsheim 3 står det på vegskilta.
1. Sep 1983
Hosanger 1983
Frå eit gammalt naust i Mjøsvågen på Hosanger.
1. Sep 1983
Hosanger 1983
Mjøsvågen i Hosanger.
1. Sep 1983
Fotlandsvåg 1983
Fotlandsvåg med Våjen.
1. Sep 1983
Fotlandsvåg 1983
Veien inn mot Fotlandsvåg frå Hosanger.
1. Sep 1983
Fotlandsvåg 1983
Gamle tomten til Fotlandsvåg Mølle, som brant ned til grunnen i 1950-åra. No er det fiskeoppdrett her. Dei store båtane vert brukt av ein leirskule.
1. Sep 1983
Fotlandsvåg 1983
Hanstveit. I bakgrunnen på andra siå av fjorden er Saltverkjet.
1. Sep 1983
Fotlandsvåg 1983
Gamle sentrun i Fotlandsvåg. No slum og forfall.
1. Sep 1983
Fotlandsvåg 1983
Oppslagstavle i Fotlandsvåg. Det står å lesa at det er ein seriekamp mellom Fotlandsvåg og Frøya, Mjøsadilten, Osterøy Spel og Dansarlag arrangerer kurs i pols, Husmorlaget reklamerar for 6-års klubben, kunngjering om at bruktbutikken på Hauge åpnar igjen. Det gule oppslaget veit eg ikkje (men det er noke på Eikefet).
1. Sep 1983
Fotlandsvåg 1983
Fotlandsvåg sentrum.
1. Sep 1983
Selvik 1983
Gamle naust i Selvikjæ ved Storavatnet.
1. Sep 1983
Fossdal 1983
Ein låve som er nokonlunde intakt. I krysset mellom hovedvegen og vegen inn til Osvald Fossdal og vidare inn mot Langeland.
1. Sep 1983
Skjerping 1983
Vegen inn til Skjerping.
1. Sep 1983
Bruvik 1983
Bruvik sentrum med Bruvik kyrkje og Sørfjorden sett frå vegen opp gjennom Trollskaret.
1. Sep 1983
Havrå 1983
Parti frå Havråtunet.
1. Sep 1983
Havrå 1983
Detalj frå Havråtunet.
1. Sep 1983
Havrå 1983
Parti frå Havråtunet.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Dette trur eg er på billaget i Lonevåg. Ein ser tydelig merker etter oppslagstavla, som var på døra til garasjen på billaget. Kan også være et busskur ein plass.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Tilbudsplakatar på vindauga hjå Forbrukslaget på Monradsflaten i Lonevåg.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Lonevåg tekstil etter at den flytta ut or Billagets kontorbygg. I denne brakka, som vart reist på Indremisjonens tomt, var tekstilen inntil nytt bygg vart reist på same tomta.
Brakka vart seinare reisebyrå på Billagets område før den vart flytta til (lensmannskontor?) på Hatland. Bak er bedehuset og likhuset.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Huset og verkstaen til Anton Låstad i Våjen. Til høgre materiallageret hans og bakeriet til Forbrukslajet.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Kaien i Våjen. Her låg gamle Oster og andre rutebåtar til kai. Også sandskøyter og lastebåtar med gjødsel mm til Handelslajet.
Havna er no båtplass for Lonevåg Båtlag.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Bussane og godsbilane til BNR på Billajet i Lonevåg.
1. Sep 1983
Espevoll 1983
Løa på Espevoll. Ein løa i gamal byggjestil med møkakjedlar.
1. Sep 1983
Mjeldalen 1983
Dette er eit badekar som vert brukt til å gje dyra drikke mens dei er på beite.
1. Sep 1983
Haus 1983
Postkontoret på Haus.
1. Sep 1983
Hatland 1983
Nyleitet og Johs Solberg fabrikk.
1. Sep 1983
Hatland 1983
Fugledalen mellom Hatland og Flatevad.
1. Sep 1983
Sølbjørg 1983
Langs veien i Sølbjørgsdalen mellom Flatavad og Sølbjørg.
1. Sep 1983
Lonå 1983
Motiv frå ein bil på Lonå.
1. Sep 1983
Lonå 1983
Borge Kromlærfabrikk og Kårvikjæ sett fra Alfalln sitt jorde.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Dette oppslaget står på døra til Bedehuset. I ei kortare tid var Lonevåg Tekstil innlosjert i bedehuset.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Båthavna sett frå kaien og ut mot Barkavikjæ
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Gardiner på Forbrukslajet på Monradsflaten.
1. Nov 1983
Lonevåg 1983
Flostrand bygger Lonevåg Tekstil på tomten til Indremisjonen. Tekstilen var først i billagets kontorbygg, via Bedehuset ein kortare periode, så i ei brakka der nybygget er. 'Lonevåg Tekstil' står det på bedehuset. Likhuset og bedehuset vart seinare revne for å gi plass til parkering.
1. Nov 1983
Lonevåg 1983
Utsikt frå Leitet mot Monradsflaten, Fossen og Ramberjet.
1. Nov 1983
Lonevåg 1983
Utsikt frå Leitet mot Lonevåg sentrum. Siverten har pynta til Jul.
1. Nov 1983
Lonevåg 1983
Hatlandsbakkane med bygget til Osterøy Energi. På flaten midt på bildet startar Långarædnæ, stien over Ramberget mot Hatland.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Gjeitaryggjen, Fossen og Ramberget.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Utsikt utover Vågen sett frå huset til Paul Borge.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Utsikt utover Vågen sett frå huset til Paul Borge.
1. Sep 1983
Lonevåg 1983
Frost ved Simon Lohne sin møbelfabrikk. Det har nok vore lakk i desse fata.
1. Sep 1983
Lonevåg 1984
Simon Lohne Møbelfabrikk. Verkstaden var nedlagd 1986, då vart lyset sløkt og døra låst av Otto Monstad, den einaste tilsette.
1. May 1984
Hatland 1984
Her fraktar det ein slange frå Svenevikjæ og til eit fiskeoppdrett i Flatavad (trur eg). Dugnadsinnsats med lastebilane frå Billaget. Jan Lone går bakerst.
1. May 1984
Hatland 1984
Her fraktar det ein slange frå Svenevikjæ og til eit fiskeoppdrett i Flatevad. Her passerer dei Nyleitet. Lastebilane er frå billaget.
1. May 1984
Antun 1984
Her hadde Mons Solberg, og seinare sonen Magne Yngve fiskeoppdrett.
1. May 1984
Anntun 1984
Løo til Monsen Solberg på Antun.
1. May 1984
Hovden 1984
Hovden.
1. May 1984
Byrkeland 1984
Gode, gamle "Bestastovo" frå Osterøy Billag avsluttar sine dagar som uthus på ein gard på Byrkjeland.
1. May 1984
Byrkeland 1984
Gode, gamle R-1213 frå Osterøy Billag avsluttar sine dagar som uthus på ein gård på Byrkjeland. Her er logoen til AS Osterøy Billag, medlem av INDL Indre Norhordaland Dampbåt Lag.
1. May 1984
Byrkeland 1984
Gode, gamle R-1213 frå Osterøy Billag avsluttar sine dagar som uthus på Byrkjeland.
1. May 1984
Byrkeland 1984
Gode, gamle R-1213 (eller var det Bestastovo) frå Osterøy Billag avsluttar sine dagar som uthus på Byrkjeland. Trur nesten det var R-1213.
1. May 1984
Fotlandsvåg 1984
Herlandsvingane frå Borleitet og ned mot Hellandsvatnet.
1. May 1984
Fotlandsvåg 1984
Herlandssvingane og ned mot Herlandsfossen kraftverk. Svingane vert også kalla for Fotlandssvingane. Noko uklart dette med navnet.
1. May 1984
Storavatnet 1984
Ein gård ved Selvik der dei held mange geiter.
1. May 1984
Låstad 1984
Låstad og vidare vegen opp mot Njåstad.
1. May 1984
Njåstad 1984
Motiv frå Njåstad.
1. May 1984
Lonevåg 1984
Parti frå Posten sine lokaler. Huset var eigd av Johannes Kalleklev, og her i kjellaren dreiv han butikk.
1. May 1984
Hatland 1984
Teknikk for å få gravemaskin ned frå lastebilen. Under bygging av Osterøy stadion på Hatland. Bak er verkstaden til H. Kollvangsnes Metallvareverksted AS.
1. May 1984
Bysheim 1984
Motiv langs vegen mellom Gjeitrem og Bysheim.
1. May 1984
Bysheim 1984
Bysheim skule.
1. May 1984
Litland 1984
Litland og Litlandsvatnet. I bakgrunnen er Røssland.
1. May 1984
Borleitet 1984
Denne typen busskur var vanleg på Osterøy. Dette står på Borleitet på toppen av Herlandssvingane.
1. May 1984
Fossdal 1984
Ei løa med brakje-kledning på Fossdal. I skiftet med vegen inn til Osvald Fossdal og vidare til Langeland.
1. May 1984
Ukjent 1984
Ikkje kar om å huska kor dette er. Votlo? Greve? Nokon som kan gje eit tips, trykk på "Kommentar" ...
DETTE ER FRÅ HARTVEIT FØRSTE HUSET EIGER bRATTLAND DET ANDRE ER (ASBJØRN) KJELLAUG HARTVEIT SITT GAMLE HUS OG LØE
1. May 1984
Nonås 1984
Utsikt frå vegen mot Nonås, mot Litland gartneri.
1. May 1984
Votlo 1984
Utsikt frå Votlo mot Haus.
1. May 1984
Lone
Lonaelvæ. I bakgrunnen er veien mot Revheim og til Valestrand.
1. May 1984
Haus 1984
Gamle Haus kai.
1. May 1984
Mjelstad 1984
Skaret opp frå Tepstad.
1. May 1984
Halland 1984
Valestrand Industri AS på Halland.
1. May 1984
Hartveit 1984
Ein gard på Hartveit.
1. May 1984
Flatevad 1984
Vegen frå Flatevad og inn til Byrkjeland, Antun, Hovden og Hagebø. Gamle verkstaden til Andreas Jacobsen AS.
1. Aug 1984
Flatevad 1984
Flatevad med Flatavad-bruæ og vegen vidare mot Hatland.
1. Aug 1984
Revheim 1984
Dette er på Revheim. Ungdomshuset på Hauo skimtast i bakgrunnen.
1. Aug 1984
Skistad 1984
Skistad-bakkane.
1. Aug 1984
Skistad 1984
Skistad mot nord.
1. Aug 1984
Lone 1984
Fra Lone mot nord. Nede til venstre er Loneelva og vegen mot Lonevåg. Traktor med forhaustar.
1. Aug 1984
Lonevåg 1984
Frå kaien i Lonevåg. Barkavikjæ i bakgrunnen. Huset til bakar Øystein Solberg og Karl Løtveit.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Ein kabeltrommel frå Osterøy Energi på Monradsflaten.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Fossen på Monradsflaten. Støyperiet til Monrad Solberg med slipestein.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Støyperiet til Monraden.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Vekta som var i bruk hjå Lonevåg Forbrukslag.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Offentlig mynttelefon ved Lonevåg Forbrukslag på Monradsflaten. Telefon nr 392102 med retningsnummer 05.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Brannhydrant i Lonevåg sentrum.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Gult bygg er bakeriet og lager for Forbrukslaget, så materiallageret til Anton Låstad, så verkstaen hans og bakerst er huset til verkstadeigar Andreas Hatland på Klokkarneset.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Huset til Jarle Låstad. I kjellaren hadde Haus sparebank filial. Litlatjødnæ er fylt att, og her skal Pepparkverna settjast opp. Inst i tjødnæ var det ei vik som var kalla Nesjavikjæ.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Røykjehuset til Mons Solberg i Fossabrekkå. Øvst er fundamenta til Steinknusaren, som vart brukt til å laga pukk til vegen over Ramberget.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Frå Monradsflaten og mot Klåppæ og Leitet. Storatjødnæ i forgrunnen.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Gamla meieriet. Her har Siverten åpna kolonialbutikk. Julestemning i desember 1984. I andre høgda er det bank og lekjarkontor. Bak er huset til Magnusen på Barkavikjæ.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
BNR = Bergen Nordhordaland Rutelag. Logo på ein buss. I 1974 vart A/S Bergen Nordhordland Trafikklag og Indre Nordhordland Dampbåtlag slegne saman til eitt selskap under namnet A/S Bergen-Nordhordland Rutelag. I 1975 kom også den privatdrivne ferja Valestrand-Breistein med.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Huset og løa til Olaf Hatland på Ramberget.
1. Dec 1984
Hatland 1984
Lakk brukt på Hatland Møbelfabrikken på Hatland.
1. Dec 1984
Hatland 1984
Boss på Osterøy Stadion på Hatland.
1. Dec 1984
Lonevåg 1983
Utsikt over Lonevåg fra Borgafjellet.
1. Aug 1983
Lonevåg 1983
Utsikt over Lonevåg fra Borgafjeldet.
1. Aug 1983
Kårvik 1984
Drivstoffpumpe som vart brukt av Borge Kromlærfabrikk. Vart brukt til drivstoff til eigne lastebilar.
1. Dec 1984
Lone 1984
Frå jordet til Allfall'n på Lonå.
1. Dec 1984
Lonevåg 1984
Brusflaske ved sjøkanten fylt med olje eller bensin.
1. Dec 1984
Hatland 1985
Hatlandsflaten med ungdomsskulen. Rådhuset nærast til høgre. Stangfjellet bakerst med sine 640 meter over havet.
1. May 1985
Hatland 1985
Hatlandsflaten i maiprakt. Mot Hatlandsbakkane.
1. May 1985
Solberg 1985
Gamlevegen frå Sølbjørg om Lonå. Flokenesen sin gard på Moldkvilet. Steinløfitjane heiter det her.
1. May 1985
Valestrand 1985
Bildet er tatt frå ferjå.
1. May 1985
Valestrand 1985
Bildet er tatt frå ferga og visar den overbygde fossen og gamle kaien. Bygget er plassert midt i fossen frå Valestrandsvatnet.
1. May 1985
Lonevåg 1985
Lonevåg sentrum med posthuset til venstre.
1. May 1985
Lone 1985
Frå Lonabrunæ og nordover langs Lonaelvæ.
1. May 1985
Hannsdalen 1985
Frå Hannsdalen før den nye vegen mellom Rolland og Hauge kom. Burkelandsfjellet ligg bakom det gule huset, og Hallandskletten til høgre for Burkelandsfjellet.
1. May 1985
Hannisdal 1985
Hannisdalen før det vart bygd ny riksveg her i 2003. Bonden er på veg opp for å høyra om eg driv med oppmåling til den nye vegen som er planlagd her.
1. May 1985
Lonevåg 1985
Mellom Hatland og Flatevad. Rymledalen med sine dystre grantrær.
1. May 1985
Valestrand 1985
Valestrandsferjå heiter Bruvik og billetøren er Sigur'n i Vardalen - Sigurd Eide.
1. May 1985
Valestrand 1985
Valestrand ein sumarsdag i mai 1985.
1. May 1985
Småland 1985
Ein løa delvis i brakje og delvis med noko anna.
1. May 1985
Lonevåg 1985
Frå kaien i Lonevåg. Reidar Lone og nokre andre.
1. May 1985
Lonevåg 1985
På ein benk utafør Forbrukslaget sit Bakar Johannesen og Fru ...
1. May 1985
Fotlandsvåg 1985
Ein atletisk Rasmus Kleppe på Osterøymessa i Fotlandsvåg. Han representerar Osterøy Raude Kors.
1. May 1985
Fotlandsvåg 1985
Våjen i Fotlandsvåg. Det store kvite huset er Fjordslottet. Opprinnelig var det herskapshus for eierne av Fotlandsvåg Mølle. Det ble bygd i 1850-årene. I 1975 fikk herskapshuset navnet "Fjordslottet".
1. May 1985
Haus 1985
Midtre Mjelde i Haus. I det fjerne ser ein Haus kyrkje.
1. May 1985
Haus 1985
Frå kaien i Haus.
1. May 1985
Haus 1985
Gamle naust i Hausvik sett frå Hausferjå.
1. May 1985
Lonevåg 1985
Straumen og verkstaden til Anton Låstad. Her vart det laga vindaugskarmar. Bak har Øystein Solberg bygd hus. Forbruks- og Handeslaget er revet.
1. May 1985
Lonevåg 1985
Galvaniseringshuset med skifertak. Bak ser me taket på meieriet og mot Leitet.
1. May 1985
Hatland 1985
Inge Bruvik er trenar for Osterøy fotballag.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Baker Johansen på veg til Forbrukslaget på Monradsflaten.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Sett frå Borgaliane: K. Lerøy Metallindustri, Leitet og vidare mot Nausthaugen.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Sett frå Borgaliane: K. Lerøy Metallindustri, Leitet og vidare mot Nausthaugen. Her er også Fossen med.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Sopp på ein stubbe i Borgaliane.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Frå Borgaliane og mot K. Lerøys Metallindustri med sine utallige tilbygg.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Frå kaien i Våjen
1. May 1985
Lonevåg 1986
Sivert'n ryddar i bosset utafør matbutikken på kaien.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Fjellrensk på kaien i Våjen. Gamle posthuset til Johannes Kalleklev er revet for å gi plass til svigersonens røyrleggjarhandel.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Lonevåg sett fra TV-masta på Nonåsberget.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Ein buss fra BNR på toppen av Magnabrekkå. Sjåføren heiter Vevle. Arna-Osterøy Billag har slått seg saman med dei nord om fjorden. Blåfargen er frå Lindås og den gule er att fra Østerøy og INDL. Historie: A/S Bergen Nordhordland Rutelag ble dannet i 1974 da A/S Bergen-Nordhordland Trafikklag, Indre Nordhordland Dampbåtlag L/L og A/S Arna-Osterøy Billag gikk sammen. Frå 2002 gikk BNR buss og innenriksferger inn i HSD ASA.
1. May 1985
Lonevåg 1986
Monsen på Forbrukslaget i kjøttdisken. Mons Grimstad, mangeårig sjåffør og lagersjef.
1. May 1985
Fitjå 1987
Boss-sekkane er satt ut til henting. Ved bunnen av Fossdalsbakkane mot Fitje. Sekkane vart henta ein gang i veka med traktor og dumpa i marka på Fitje. Bakerst er vegen opp til Svenheim.
1. May 1987
Kårvik 1987
Borge Kromlærfabrikk i Kårvikjæ. Her ved Lonaelvæs utløp.
1. May 1987
Lonevåg 1987
Lonevågen sett frå Naushaugen og mot nord.
1. May 1987
Lonevåg 1987
Ungdomsskulen og rådhuset på Hatland. I 1964 vart delar av Hamre, Haus, Hosanger og Vaksdal kommuner slått saman til Osterøy kommune. Lonevåg vart kommunesenter med administrasjonsbygg. I 1978 stod Osterøy rådhus ferdig og admninistrasjonen var samla i eit bygg.
1. May 1987
Lone 1988
Revheimsfossen på Lone.
1. May 1988
Lone 1988
Parti frå Lone. Sett frå Revheimsfossen og mot sør. I dette huset held sydamå til.
1. May 1988
Lone 1988
Skilt ved nedgangen til Lonaelvæ ved Lonabrunæ.
1. May 1988
Lonevåg 1988
Verkstaden til Lerøyen på Leitet etter mange påbygg.
1. May 1988
Kårvik 1988
Motiv frå Borge Kromlærfabrikk. Stampar med fargestoff.
1. May 1988
Kårvik 1988
Naustæ er gått ned i kneståande og syng på siste verset. Hugsar ikkje heilt kva dei heiter. Kårvika/Lonanaustet? Dette var tidligare badeplass.
1. May 1988
Kårvik 1988
Her på austsida av Lonevågen der Lonaelva kjem ut i sjøen, hadde gardane frå Solberg og Lone sine naust. No er det siste gått ned i kneståande og syng på siste verset. Det var badeplass her på 50- og 60-talet. Her samla husmødrene og barna frå Kårvik seg på fine sumarsdagar.
1. May 1988
Lonevåg 1988
Lonevåg sett frå Leitet. Frå huset til Paul Borge for å vera nøyaktig!
1. May 1988
Lone 1990
Gamla huset til Simon Lone.
1. Oct 1990
Rolland 1990
Eit Osterøyhus som ennå ikkje er øydelagt med nye vindauge. På Rolland, tru? Framfør huset ein haug med skjellsand.
1. Oct 1990
Presttun 1990
Eit Osterøyhus som ennå ikkje er heilt øydelagt med nye vindauge, dog har det fått nytt tak.
1. Oct 1990
Hartveit 1990
Eit Osterøyhus. På Hartveit.
1. Oct 1990
Hartveit 1990
Eit uthus. På Hartveit.
1. Oct 1990
Rongve 1990
Ei kårstova på Rongve eller daromkring.
1. Oct 1990
Rolland 1990
Løa frå Rolland, tru? Skjellsand skal seinare spreias ut på jordene.
1. Oct 1990
Rolland 1990
Parti frå Rolland, tru? Kan det vera Lonevågen med Raknesholmen som skimtas i det fjerne??
DETTE ER FRÅ VEDÅ GRØNNSKARET OPPE TIL VENSTRE FOTOGRAFEN STÅR CA VED TOPPEN AV BAKKEN NEDOVER VEDÅ
1. Oct 1990
Osterøy 1990
Parti frå Rolland, tru? Ukjent. Veset? Uansett er det ei løa bygd i Osterøystil.
1. Oct 1990
Osterøy 1990
Gammal Osterøy-arkitektur. Frå Rolland, tru? Ukjent Veset? Nokon tips her?
1. Oct 1990
Hartveit 1990
Dette er frå Hartveit eller dar omkring. Vegen opp Grønskaret ligg bakom gjerdet/steingarden midt i bilete. Gardane er på Skjerping.
DETTE ER FRÅ VESETH DET GULE HUSET BODDE BAKKE I BAKGRUNNEN ROLLAND FJELLET BAK ER STEMMESEGGA
1. Oct 1990
Veset 1990
Garden på Veset på toppen av Mjeldalen.
1. Oct 1990
Veset 1990
Garden på Veset på toppen av Mjeldalen.
1. Oct 1990
Vevle 1990
Ein garde på Li på Vevle.
1. Oct 1990
Vevle 1990
Sånn circa oppfør vegen på Vevle.
1. Oct 1990
Revheim 1990
Kyr på veg heim til mjelking. I Revheimsbakkane. Bak til høgre er Eltervatnet.
1. Oct 1990
Lone 1990
Kyr på beite langs Lonelva på Lone. Bak mot nord ser me Borgafjeldet.
1. Oct 1990
Revheim 1990
Ei løa kledd med brakje og skifer til tak. Møsåsen eller Nepegard ved Eltervatnet på Revheim. Løene er stavbygde, og stavane står på dei mura florane. Dei "nye" florane under løene er murte i stein, somme godt inn i bakken. Dette var ein ressurssparande byggjemåte i tider då det var uthogne skogar, men flust med arbeidskraft.
1. Oct 1990
Revheim 1990
Garden heiter Myrane. Eltervatnet og Revheimsbakkane i bakgrunnen.
1. Oct 1990
Rongved 1990
På Rongved langs vegen mellom Øyjord og Mele.
1. Oct 1990
Espevoll 1990
Gamalt hus med kårstoge på Espevoll.
1. Oct 1990
Havråtunet 1990
Motiv frå Havråtunet.
1. Oct 1990
Bruvik 1990
Motiv frå vegen mellom Haus og Bruvik
1. Oct 1990
Anntun 1990
Mons Solberg ved fiskeoppdrettet på Antun.
1. Oct 1990
Kleppe 1990
Osterøyhus frå Kleppe, ennå ikkje heilt øydelagt med nye vindauga, men godt i gang.
1. Oct 1990
Fotlandsvåg 1990
Gamle barndomsvener frå Fotlandsvåg treffes på ein benk ved Fokus butikken. Frå venstre: Martin Pedersen, Georg Hella, Malvin Nymark, Johannes Hagebø, Einar Hanstveit, Peder Pedersen og Helga Monstad.
1. Oct 1990
Fotlandsvåg 1990
Ein fin løa i forfall. Om eit par år er den heilt øydelagt. I Strykemyræ. Gårdsnr nr 102/32. Nok eit kulturminne er tapt. Sjå også her
1. Oct 1990
Haus 1990
Frå kaien på Haus. Haus var tidligare sentrum i området, og folk rodde frå bygdene på både sider av Sørfjorden for handla her. Til og med øl og vin kunne ein få her.
1. Oct 1990
Fotlandsvåg 1991
Ukjent. Muligens på Bernes.
1. May 1991
Bernes 1991
Eit bygg frå Bernes.
1. May 1991
Tysse 1991
Ferga M/F Oster mellom Tysse, Vikaneset inn Romarheimsfjorden og til Indre Osterfjorden til Stamnes. Her like før ho legg til kaien på Tysså.
1. May 1991
Tysse 1991
Om bord i ferga mellom Tysse og fjordane innafør. Her på veg ut frå Tysså forbi Paddøy og mot Vikaneset.
1. May 1991
Tysse 1991
Ombord i ferga mellom Tysse, Vikaneset og Stanghelle.
1. May 1991
Hosanger 1991
Ukjent. Mulig Litland, Flatås eller lengre oppe i Åsen?
1. May 1991
Hosanger 1991
Langeland? Ukjent Er det ingen som veit kvar dette er henne?
1. May 1991
Lonevåg 1991
Magnusen på Barkavikjæ. Magnus Solberg.
1. May 1991
Tysse 1991
Muligens frå Kleiveland... Det er betre å halde kjeft og la folk tro du er idiot enn å åpne kjeften og fjerne enhver mistanke.
1. May 1991
Kleiveland 1991
Frå Kleiveland. Vika heiter Naustviki.
1. May 1991
Hatland 1991
Traktoren til Kristian Hatland tru?.
1. May 1991
Lonevåg 1991
Lonevåg Tekstil har skifta navn til TekstiLen etter Olga Flostrand ikkje lenger er eigar.
1. May 1991
Lonevåg 1991
Frå jordet til Asbjørn Natland. Bak er huset til Olaf Hatland.
1. May 1991
Hatland 1991
Musikkstevne på Hatland.
1. May 1991
Hatland 1991
Musikkstevne på Hatland. Fitje Skulemusikk.
1. May 1991
Lonevåg 1992
Verkstaden til Simon Lohne har fått eit tilbygg og er omdanna til Osterøy vidaregående skule. Attfylling av Storatjødnæ har no starta for fullt.
1. May 1992
Lonevåg 1992
Nedre del av Fossen frå Monradsflaten og ned i Storatjødnæ. De ga kraft til saga som stod nederst. Saga vart reven og fossen murt inne då dei lagde ny trafikkterminal i Støratjødnæ i 2002.
1. May 1992
Lone 1992
Her kjem Lonaelvæ ut i sjøen i Kårvik. Samtidig driv dei hogst av gran i Borgaliane.
1. May 1992
Lonevåg 1992
Frå Borgaliane og mot Lonevåg sentrum.
1. May 1992
Ukjent 1992
Dei fleste bilane frå Billaget havna hjå ein eller annan bonde som også var sjåffør. Kva slags bil dette har vore, hugsar ikkje eg. Kanskje ein varebil frå einb utikk?
1. May 1992
Lonevåg 1993
Attlegget til Asbjørn i full blom ein maidag i 1993. Kulturlandskap. Skogen eter seg innover tidligare oppdyrka jorder.
1. May 1993
Lonevåg 1993
Asbjørn Natland utafør gamlaløå og hønsahuset.
1. May 1993
Lonevåg 1993
Ein steingard langs stien mellom Teigen og Vannverket. Eg trur denne steingarden går heilt frå Svenevika til Hatland.
1. May 1993
Lonevåg 1993
Oppslagstavle ved siden av meieriet på kaien i Lonevåg
1. May 1993
Lonevåg 1993
Reklameskilt hjå Siverten i Lonevåg, S. Fjeldstad Kortvarehandel.
1. May 1993
Lonevåg 1993
Svein Veseth sin tømmerbil parkert på fylling i Storatjødnæ.
1. May 1993
Lonevåg 1993
Forbrukslaget på Monradsflaten har nå skifta navn til S-Marked. Telefonboksen vart seinare fjerna.
1. May 1993
Lonevåg 1993
Løa til Asbjørn Natland på Ramberget. Forlatt og gjengrodd mens ein ventar på at jorda vert lagt ut til boligtomtar. Snart er dette kulturminnet også borte ...
1. May 1993
Mjeldalen 1993
Ungdomshuset i Mjeldalen vart reist i 1933. Her var det teater, dans og kino.
1. May 1993
Haus 1993
MF Haus er på veg frå Garnes til Haus. Fotografens bil einsam i ferjekø.
1. May 1993
Bysheim 1994
Utsikt over Gjeitrem og Lonevågen frå gamlevegen mellom Bysheim og Nonås.
1. Jul 1994
Lonevåg 1994
Løa til Asbjørn Natland på Ramberget. I framgrunnen skjykkjå med hønsahuset.
1. Jul 1994
Kårvik 1994
Postkassar i Kårvik på muren nedforbi huset til Fru Borge.
1. Jul 1994
Kårvik 1994
Bygging av ny bru på vegen til Kårvik. Bilar til Kårvik må parkera i svngen mens arbeida pågår.
1. Jul 1994
Valestrand 1994
Frå fergekaien på Valestrand.
1. Jul 1994
Valestrand 1994
Dette er ferja, som då heitte MF Nordhordland, på veg frå Valestrand inn til ferjekaien på Breistein.
1. Jul 1994
Lonevåg 1994
Bokbuss og turistinformasjon stod slik ein summar. Det vart med denne eine sumaren.
1. Jul 1994
Sølbjørg 1994
Eit kunstverk av eit vegskilt i Sølbjørg-skiftet.
1. Jul 1994
Lonevåg 1994
Galvaniseringshuset med Nausthøyen bak.
1. Jul 1994
Lonevåg 1994
Verkstaden til Andreas Hatland (som budde i det kvite huset oppom verkstaden), seinare overtatt av Andr. Jacobsen. Tradisjonell industri omgjort til handelsvirksomhet på kaien i Lonevåg. Her arbeide Rangnar Kleppe, Anvald Presttun og Birger Nøttveit tidligare mellom anna med å laga blokker til taljer produsert i Neset. Verksemda er nedlagt og no er det Bysheim Traktorservice som sel hageredskap her.
1. Jul 1994
Myking 1994
Det er vel få kommunar som har ein slik variasjon i bygging av buss-skur som Osterøy. Her ein modell frå Myking med gjennomsiktige takplater.
1. Jul 1994
Lonevåg 1994
Lonevåg Tekstil er overtatt av Vest Trade Video som driv kiosk, videoutleige og snackbar.
1. Jul 1994
Ukjent 1994
Ukjent, men stopp nr 1982. Kårvikaskiftet?
1. Jul 1994
Midt Mjelde 1994
Gamle vegen til Haus gjekk mellom gardane her i Mjeldalen.
1. Jul 1994
Hatland 1996
Verkstaden til Johannes Solberg på Nyleitet. Verksemda vart starta i kjellaren i Haukeli før den vart flytta hit.
1. May 1996
Hatland 1996
Ramberget sett frå Nyleitet.
1. May 1996
Rolland 1996
Løa på Rolland.
1. May 1996
Rolland 1996
Ein gammal minibuss frå BNR, no i bruk av Bruvik Skyttarlag.
1. May 1996
Rolland 1996
Løa på Rolland.
1. May 1996
Haus 1996
Utsikt over Haus kyrkje, prestegarden og det nye sentrumsbygget.
1. May 1996
Kvisti 1996
Bygging av den nye Osterøybrua pågår. Den 3. oktober 1997 vart Osterøy kommune knytt til fastlandet. Osterøy-brua vart opna av dåverande samferdselsminister Sissel Rønbeck.
1. May 1996
Haus 1996
Frå nederst i Mjeldalen. Fotografens Kawasaki VN800 1995 står oppe på vegen.
1. May 1996
Hartveit 1996
Møkaspredar på jordet på Hartveit.
1. May 1996
Valestrand 1996
Denne merkelige kolonna transporterar ny flaggstang til Bullahuset.
1. May 1996
Lonevåg 1996
Huset til Otto Monstad på Fossen i Lonevåg. Det er vel det einaste huset frå den tid med originale vindauga. Taket er dog ikkje originalt.
1. May 1996
Lonevåg 1996
Bussholdeplassen i Litlatjødnæ. I bakgrunnen Pepparkverna. Bussane tilhøyrer BNR Bergen Nodhordaland Rutelag. Det har vore mange rutelag på Osterøy: Osterøy Billag, Arna-Osterøy Billag, BNR, HSD, ...
1. May 1996
Lonevåg 1996
Gamla huset til baker Hjelle i Lonevåg Sentrum.
1. May 1996
Lonevåg 1996
Lonevåg Sentrum med diverse butikkar. Dei flestre flytta seinare over til sentrumsbygget Osterøy Senter.
1. May 1996
Lonevåg 1996
Ein gammal robåt ved kaien i Lonevåg.
1. May 1996
Lonevåg 1996
Anfinn Hovden på mopeden sin opp Fossabrekkå.
1. May 1996
Hosanger 1996
Gamle vegen mellom Hosanger kai og kyrkja.
1. May 1996
Hosanger 1996
Gamle naust ved Hosanger kai.
1. May 1996
Bysheim 1996
Asfaltering av vegen på Bysheim. Før det vart bygd veg mellom Lonevåg og Bysheim, snudde bussen ved skuret øvst i bildet. Hausten 1975 vart vegen mellom Bysheim og Lonevåg teken i bruk. Fram til då måtte ein kjøyra om Fotlandsvåg.
1. May 1996
Bysheim 1996
Ei frakteskøyte, mest sansynlig den som kom med asfalten, nærmar seg Raknesholmane på veg etter ny last.
1. May 1996
Kallekleiv 1996
Litt gamalt og litt nytt på denne løa. Det byrjar å bli langt mellom dei fine og velstelte gårdane. Her er det meir det funksjonelle som rår. Trur dette er gården der Olai Kallekleiv budde i Fagerdalen.
1. May 1996
Kallekleiv 1996
Dette er gården til skomakar og hobbybonde Lars Kallekleiv, Tannstølen. Skorne vart produsert på låven.
1. May 1996
Lonevåg 1989
Hesten til Asbjørn Natland på Ramberget i Lonevåg.
1. Jun 1989
Lonevåg 1995
Ein båt i Støvika Lonevåg
1. Dec 1995
Osterfjord 1996
I indre Osterfjord møter vi M/S «Bruvik» fra INDL på tur fra Bergen og rundt Osterøy.
Båten er bygd i 1949 spesielt for dette området, og gjekk i rute her i 30 år som passasjer- og lastebåt. - M/S Bruvik vart bygd ved Glommens Mek. Verksted i Fredrikstad og overlevert til INDL L/L i 1949. Båten er av typen "Fjordbuss". Kjent for sine eigenskaper som isbryter, den klarar opptil 63 cm tjukk is. I juli 1979 gjekk den siste tur rundt Osterøy. - Båten vart kjøpt attende i 1994 av Gunnar Nesheim i Fotlandsvåg.
31. Jul 1996
Lonevåg 1996
Ein buss opp Magnabrekkå. Mangnabrekkå er oppkalla etter slaktar Magne Grønås, som budde på toppen av brekkå.
31. Jul 1996
Fossdal 1996
Gården til Fitje på Fossdal står til nedfalls. Åsen heiter det her.
28. Sep 1996
Fossdal 1996
Gården til Fitje på Fossdal står til nedfalls. Åsen heiter det her. Nokre år etter vart dette bygget rive.
28. Sep 1996
Lonevåg 1997
Lonevåg Tekstil, nå Vest Trade Video. Lonevåg Tekstil vart starta av Olga Flostrand og held til i første etasje i administrasjonsbygget til Osterøy Billag. Deretter flytta den ei stund over i bedehuset, deretter inn i ei mellombels brakke før dette bygget vart reist på tomten ved bedehuset. Ruth Flostrand drifta butikken nokre år før den vart lagt ned i 2000(?). Tomten etter bedehuset er no parkeringsplass.
5. Apr 1997
Hagebø 1997
Frå hestaslepp i Kupå på Hagebø første sundag i juni.
15. Jun 1997
Hauge 1997
Dette var den gamle filialen til Valestrand Handelslag på Hauge. Nå er den K-kjøpmann og heiter Hauge Handel.
15. Jun 1997
Lonevåg 1997
Bilvrak på kaien i Lonevåg.
15. Jun 1997
Lonevåg 1997
Tømmerlager på kaien i Lonevåg. Når det er nok tømmer, kjem ein båt og henter det.
15. Jun 1997
Lonevåg 1997
Vegen til Neset. Til høgre er huset til Ragnvald Lone. Seinare var det bygd eldrebustader her til høgre for vegen.
1. Jul 1997
Fotlandsvåg 1997
Ein løa på Strykemyren i Fotlandsvåg. No syng ho på siste verset. Eit par år til, so er også dette kulturminne tapt. Sjå også her
1. Jul 1997
Hatland 1997
Kristian Hatland på Nyleitet.
1. Jul 1997
Haus 1997
Fra kiosken på Hausferga. Kundane slapp ikkje ombord før ferja skulle kjøyra, so ein har 8 min til å kjøpa og få ned kaffien.
1. Jul 1997
Garnes 1997
Fergekø på Garnes. Osterøybrua i bakgrunnen.
1. Jul 1997
Hatland 1998
Fra Nyleitet og innover Fugledalen. Fjellet i det fjerne er Vindegga.
1. Jul 1998
Lonevåg 1998
Verkstaden til Simon Lohne. Det raude tilbygget saman med den gamle møbelfabrikken er nå ombygd til Osterøy vidaregående skule. So om du lurar på kvifor bygg ser ut som dei gjer, er det ofte ei slik trinnvis om- og tilbygging som har ført fram til det bygget som står der i dag.
1. Jul 1998
Lonevåg 1998
Verkstaden til Andreas Hatland, seinare selt til Andr. Jacobsen. Ein ser grunnmuren etter det kvite huset ut på Klokkaneset der han budde. På desse tomtane vart Osterøy Senter bygd i 1999-2000.
1. Jul 1998
Lonevåg 1998
Verkstaden til Andreas Hatland. Det var tre ansatte her; Ragnar Kleppe, Anvald Presttun og Birger Nøttveit. Her lagde dei treverk til taljene frå Neset. No er det butikk som sel hageredskap. På denne tomten vart Osterøy Senter bygd i 1999. Midt på plassen er pumpehuset til kloakken strategisk plassert.
1. Jul 1998
Lonevåg 1999
Gamle vannsaga i Lonevåg. Den fekk kraft fra Fossen. Sagbruket vart reven for å gi plass til utfylling av Storatjødnæ og bussterminal.
2. May 1999