Langs sjøvegen rundt Osterøy

Hosanger 1993
Mjøsvågen med Hosanger kyrkje.
24. Aug 1993
Hosanger 1993
Hosanger kyrkje. Prestegården.
24. Aug 1993
Hosanger 1993
Hosanger kyrkje.
24. Aug 1993
Hosanger 1993
Prestegården i Hosanger og kyrkja.
24. Aug 1993
Lonevåg 1994
Badeplassen på Svenevikjæ i Lonevåg. Svaberget til høgre var badeplass for dei som kunne symja. Dei minste bada i fjæresteinane på ein litan sandbanke innarst i bukta. Etter at den nye vegen Lonevåg-Bysheim kom i 1975, var det for det meste slutt på bading her.
1. Apr 1994
Lonevåg 1994
Galvaniseringshuset til venstre vart rive i 2001 for å gje plass til Osterøy båtlag sitt nye klubbhus.
1. Apr 1994
Garnes 1995
MF Manger BNR på ved til kaien på Garnes. I bakgrunnen ser ein at arbeidet med Osterøybrua er starta.
1. Jul 1995
Hosanger 1995
Mjøsvågen i et ovseleg regnver. Holeelva kjem ut her.
1. Dec 1995
Sørfjorden med ferga mellom Haus og Garnes. Turen over fjorden tar 8 minuttar.
31. Jul 1996
Tysse 1996
Styrehuset på 'MF Oster' mens dei legg til kai på Tysse etter endt tur Tysse-Vikaneset-Stamnes-Tysse.
31. Jul 1996
Vikaneset 1996
Vike kapell på Vikanes er ei langskipskyrkje. Dette vil seia at her er berre eit skip som endar med koret der altaret står. Vike kapell ble bygget i 1891 av byggmester Askild S. Heldal og tegnet av Johannes A. Øvsthus.
31. Jul 1996
Tysse 1996
MF Oster på veg inn til Tysse frå Vikanes. Fergesambandet Tyssebotn - Vikanes - Stamnes knytta Osterøy, Vaksdal og Modalen saman i ein region. Sambandet vart nedlagt i 1996. Då vart det også opna ny tunell til Modalen.
31. Jul 1996
Kvisti 2006
Ny bru under oppføring Kvisti-Herland, opna i oktober 1997 og døypt Osterøybrua.
31. Jul 1996
Hosanger 1996
Mjøsvågen.
31. Jul 1996
Innover Osterfjorden med ferga Tysse-Stamnes. Desse små hyttene ved fjordsidene står anten står på pålar eller er festa i fjellsida. Dette er laksegiljer, kor fiskaren sat i timevis for å fanga storlaksen. Den over 100 år gamle fiskemetoden er heilt eineståande i sitt slag, og kan berre opplevast i området langs Osterfjorden.
31. Jul 1996
Med fergen 'MF Oster' mellom Tysse og Stamnes og retur.
31. Jul 1996
Tysse 1996
MF Oster på veg inn til Tysse. Ferga er bygd i 1971 ved Vaagland Båtbyggeri. Etter at sambandet Tysse-Vikanes-Stamnes vart nedlagt, førte ferga en omflakkande tilværelse før ho vart seld til Latvia i 2003 under navnet Reet. Før ho kom til Osterfjorden, gjekk ho i sambandet Larvik-Oppedal fra 1971-1982.
31. Jul 1996
Haus 1996
MF Manger ved Haus fergekai.
1. Sep 1996
Lonevåg 1996
En skøyte er i Lonevåg med fullgjødsel, sansynligvis til Forbrukslaget. MS Nordvik heiter ho.
28. Sep 1996
Fra Hatland og nordover mot Storatjødnæ og Lonevåg.
15. Jun 1997
Lonevåg 1997
Opptamling av tømmer på kaien i Lonevåg. Når det er fullt, kjem ein båt og henter lasten.
15. Jun 1997
Fra Saltverket i Fotlandsvåg
1. Jul 1997
Naust på Bysheim, tillhører Flatås?
1. Jul 1997
Gammelt naust. Raknesholmen i bakgrunnen.
1. Jul 1997
Bysheim gamle dampskipskai
1. Jul 1997
Skipsvrak mellom Gjeitrem og Bysheim
1. Jul 1997
Naust på Bysheim, tillhører Flatås?
1. Jul 1997
Naust på Bysheim, tillhører Flatås?
1. Jul 1997
Naust på Bysheim, tillhører Flatås?
1. Jul 1997
Gjeitrem.
1. Jul 1997
Gjeitrem 1997
Gjeitrem kommunale kai. Stoppeplass for dei gamle fjordabåtane, DS Oster stoppa her.
1. Jul 1997
Gjeitrem 1997
Naust på Gjeitrem.
1. Jul 1997
Dalsnausta. Gjeitrem på andre siden.
1. Jul 1997
Haus 1997
Fra fergekaien på Haus. For å spara på mannskap, er det båtsmannen som tar billettar mens ferga ennå er landfast.
1. Jul 1997
Haus 1997
Ferga forlater Haus på veg mot Garnes.
1. Jul 1997
Hosanger 1997
Mjøsvågen på Hosanger.
1. Jul 1997
Naust i Hosanger
1. Jul 1997
Hosanger 1997
Naust i Mjøsvågen. Her er både treskoverkstad og kistefabrikk.
1. Jul 1997
Fergen tar en siste sving under Osterøybrua på siste turen. Fredag 3. oktober 1997 ble en historisk dag for Osterøy. Da åpnet statsråd Sissel Rønbeck Osterøybrua for trafikk mellom Kvisti på Osterøy og Herland ved Bergen.
3. Oct 1997
Bygging av Osterøy Senter
2. May 1999
Båthavna i Lonevåg sett frå Osterøy Senter.
30. May 2000
Riving av Galvaniseringshuset i Lonevåg.
26. Apr 2001
Riving av Galvaniseringshuset i Lonevåg.
26. Apr 2001
Hamre 2002
Ved Klubben ved Hamre. Klenevågen.
4. Jul 2002
Ved Klubbavik ved Hamre.
4. Jul 2002
Motiv fra Havnen på Hamre.
4. Jul 2002
Naust på Klubben sett frå Klubbaneset ved Hamre.
4. Jul 2002
Kvernaneset 2002
Mellom Hosanger og Fotlandsvåg, ved Galteland.
7. Jul 2002
Lonevåg 2002
Lonevåg kai, her har nokon sølt olje i sjøen. Fy!
8. Jul 2002
Lonevåg 2003
Lonevåg havn.
27. Jul 2003
Lonevåg 2003
Barkvika i Lonevåg mot nord. Klubben heiter neset til høgre. Her budde Levikjen, som var treskjerar hjå Simon Lohne.
27. Jul 2003
Lonevåg 2003
Lonevåg kai sett fra brua.
27. Jul 2003
Haus 2003
Hausvik
2. Aug 2003
Havrå 2003
Havtåtunet. På Havrå ligg husa tett i tett, med bustadhus i midten og løer med florar i ytterkant. Denne tunskipnaden vert kalla klyngjetun. Kjetil Monstad er gardstyrar her.
2. Aug 2003
Fiskeoppdrett mellom Bruvik og Haus.
2. Aug 2003
Lonevåg 2003
Frå Kårvik mot nord.
3. Aug 2003
Rispingen 2003
På veg tilbake frå Rispingen har me utsyn over Veafjorden og Stanghelle.
7. Aug 2003
Lonevåg 2004
Lonevåg sentrum med båthavna og Osterøy Senter.
4. Aug 2004
Grautåni 2004
Naust på Grautåni langs Veafjorden.
6. Aug 2004
Grautåni 2004
Kaien på Grautåni, eller Grøttå. I 1875 budde det heile 35 mennesker her.
6. Aug 2004
Grautåni 2004
På veg opp frå Grautåni. Garden nederst langs Veafjorden. Det er 1.300 stabbesteriner langs vegen, som nesten er grodd att.
6. Aug 2004
Bruvik 2004
Bruvik kyrkje. Kyrkja vart bygt i 1867 av byggmester Ole Vangberg. - Noverande kyrkje er den tredje kyrkja på staden. Mellomalderkyrkja var ei stavkyrkje, deretter kom ei tømra kyrkje i 1622.
6. Aug 2004
Mo 2004
Mo kyrkje vart bygd i 1883. Den tilhøyrer Osterfjorden Prestegjeld. Arkitekt er Johannes Øvsthus frå Hosanger.
7. Aug 2004
Mostraumen 2004
To fiskarar ved det nordre innløpet til Mostraumen.
7. Aug 2004
Mo 2004
Trur det heiter Otterstad her. Mo.
7. Aug 2004
MS Bruvik på veg ut Mostraumen. Båten har dagsturar kvar sundag frå Bergen, rundt Osterøy til Mo og attende til Bergen. Turen startar kl 09.00 og varer til kl 18.15.

Fjordbåten "M/S Bruvik" er ein viktig del av kulturarven i distriktet. Båten blei bygd i 1949 spesielt for dette området, og gjekk i rute her i 30 år som kombinert passasjer- og lastebåt og var bygd for bryting av opp til 50 cm tjukk fjordis. Dette var i ei tid då sjøen var einaste ferdselsvegen i område.
8. Aug 2004

Bysheim 2004
Nordre Bysheim. Raknesholmane i bakgrunnen.
11. Aug 2004
Hosanger kyrkje ein varm sumarsdag. Kraftig algevekst i sjøen.
11. Aug 2004
Lonevåg 2004
Utsikt frå Nonåsberget mot Lonevåg ein tidlig morgon i september.
10. Sep 2004
Lonevåg 2004
Utsikt frå huset til Karl Løtveit mot sentrum i Lonevåg. Dei tre store og dominerande bygga er: Meieriet, Lonevåg Senter og Osterøy Senter.
11. Sep 2004
Hamre 2005
White Lady på dagens runde inn Osterfjorden og rundt Padøy. Frå badeplassen på Hamre. Snekka tilhøyrer Rune Flatås og sank ei stund etter.
12. Sep 2004
Hamre 2004
DS Oster med oljefyring på veg til damptogtreff på Garnes. Båten gjekk i rutetrafikk til julehelga 1963, og er no restaurert. Frå badeplassen på Hamre.
12. Sep 2004
Hosanger 2005
Mjøsvågen i Hosanger. Den raude murbygningen bakerst er Spikerverket. Kva den gule vart brukt til, tja, trur det er kistemakarverkstaden.
16. May 2005
Lonevåg 2005
Neset og Kårvik sett frå Lyktaneset i Lonevåg. Her på Lyktaneset stod det ei lykt som båtane brukte når dei skulle inn til kai. Det var raudt glas på nordsida, kvit på dei andre sidene og inne i lykta ei elektrisk lypære.
16. May 2005
Strandnellik (Armeria Maritima) på Lyktaneset. Storaholmen i bakgrunnen.
16. May 2005
Mjøsvågen i Hosanger.
16. May 2005
Motiv frå Hausvik.
21. May 2005
Motiv frå Hausvik.
21. May 2005
Hamre 2005
Bruvik i Osterfjorden på veg mot Bergen.
3. Jul 2005
Bruvik i Osterfjorden på veg mot Bergen.
3. Jul 2005
Bruvik på veg inn til kaien på Hamre. Kaien heiter Hamreplass.
3. Jul 2005
Lonevåg 2005
Lonevåg ved solnedgang.
4. Jul 2005
Osterfjorden 2005
Vimplar ombord på D/S Oster på veg heimatt frå Bergen og Nordsteam 2005.
6. Aug 2005
Naust på Klubben ved Hamre.
6. Aug 2005
Hamre 2005
Naust ved Klubbavik ved Hamre. På Osterfjorden går White Lady på tur frå Bergen og rundt Padøy.
6. Aug 2005
Nordsteam 2005 er slutt. D/S Oster legg frå kai ved Valestrand.
6. Aug 2005
Lonevåg 2005
Svenevik og nordover Lonevågen.
7. Aug 2005
Votlo 2005
Gamle naust på Votlo.
7. Aug 2005
Votlo 2005
På veg til kaien på Votlo. På andre sida av Sørfjorden er Ytre Arna.
7. Aug 2005
Votlo 2005
Molo på Votlo. På andre sida av Sørfjorden er Ytre Arna.
7. Aug 2005
Lonevåg 2005
Lonevågen sett mot nord frå Barkaviki ein sumarkveld.
8. Aug 2005
Lonevåg 2005
Frå Barkaviki ein sumarkveld. I bakgrunnen Borganausta og Storholmen.
8. Aug 2005
Gjeitrem 2005
Utsikt fra vegen mellom Nonås og Gjeitrem.
8. Aug 2005
Lonevåg 2006
Borganausta står til forfall. Om ikkje so lenge er desse minna etter kystkulturen også borte for godt.
9. Aug 2005
Lonevåg 2005
Det av Borganausta som står lengst mot nord og som er vanskeligst å nå fram til. Det er utruleg kvar dei kan klora seg fast i desse bratte skrentane.
9. Aug 2005
Hosanger 2005
Frå badeplassen ved kyrkja på Hosanger.
9. Aug 2005
Hosanger 2005
Naust i Mjøsvågen.
9. Aug 2005
Hosanger 2005
Naust ved Prestebustaden på Hosanger.
9. Aug 2005
Gjeitrem 2005
Dette naustet står i bukta like sør for kaien på Gjeitrem.
9. Aug 2005
Lonevåg 2005
Naust i Kårvik ein tidlig morgon.
10. Aug 2005
Gjeitrem 2005
Naust like sør for kaien på Gjeitrem.
10. Aug 2005
Lonevåg 2005
Naust i Kårvik.
10. Aug 2005
Haus 2005
Frå badeplassen i Haus, den vert kalla Kreklå.
10. Aug 2005
Raknes 2005
Raknes sett frå Store Raknesholmen.
14. Aug 2005
Lonevåg 2005
Borganausta i Lonevåg.
14. Aug 2005
Raknes 2005
Naust ved Raknes. Møbelfabrikken i bakgrunnen.
14. Aug 2005
Raknes 2005
Jonsåkbål ved Raknes klargjort for neste St. Hans.
14. Aug 2005
Raknes 2005
Motiv frå Store Raknesholmen.
14. Aug 2005
Raknes 2005
Naust ved Raknes.
14. Aug 2005
Lonevåg 2005
Naust tilhørende folk i Neset. Bak er forbrenningsanlegget til Borge Garveri.
14. Aug 2005
Raknes 2005
Sett frå Store Raknesholmen.
14. Aug 2005
Gjeitrem 2005
Gjeitrem kai. Her la rutebåtane til.
14. Aug 2005
Dalsnausta 2005
Måsar ved Dalsnausta.
14. Aug 2005
Gjeitrem 2005
Naust i bukta like sør for Gjeitrem.
14. Aug 2005
Lonevåg 2005
Eit av Borganausta, snart er det ikkje meir...
14. Aug 2005
Raknes 2005
Møbelfabrikken på Raknes.
14. Aug 2005
Dalsnausta.
14. Aug 2005
Naust like nord for Gjeitrem.
14. Aug 2005
Naust like nord for Gjeitrem.
14. Aug 2005
Kulturminne like sør for Bysheim.
14. Aug 2005
Naust like nord for Gjeitrem.
14. Aug 2005
Naust like sør for Bysheim kai.
14. Aug 2005
Naust ved Raknes.
14. Aug 2005
Raknes.
14. Aug 2005
Naust ved Raknes.
14. Aug 2005
Bysheim 2005
Grunnevågen like nord for Bysheim kai.
19. Aug 2005
Fjellskål 2005
Strandnellik på Fjellskålholmen.
19. Aug 2005
Strandnellik på Fjellskålholmen.
19. Aug 2005
Fjellskål 2005
Desse to verane traff med på Fjellskålholmen.
19. Aug 2005
Mostraumen 2005
Nordover langs Romarheimsfjorden mot Mostraum.
20. Aug 2005
Mofjorden 2005
Landgang her i Mofjorden for grilling av pølser.
20. Aug 2005
Mofjorden 2005
Landgang her i Mofjorden for grilling av pølser.
20. Aug 2005
MV Lemsi (Bergen), før het den Alrita, ved kai i Lonevåg.
20. Aug 2005
Osterfjorden 2005
To som fiskar i Ytstasundet ved Padøy.
20. Aug 2005
Lonevåg 2006
Lyktaneset i Lonevåg.
8. Jan 2006
Lonevåg 2006
Gjestebrygga i Lonevåg.
8. Jan 2006
Lonevåg 2006
Sveneviki med nausta til Simon Lohne og Levik.
12. Jan 2006
Lonevåg ved skumring ein januardag - klokka er 16.10.
12. Jan 2006
Hamre 2006
Prestanaustet på Hamre mot Osterfjorden.
13. Jan 2006
Naust ved Havnen på Hamre mot Osterfjorden.
13. Jan 2006
Naust ved Havnen på Hamre mot Osterfjorden.
13. Jan 2006
Klokkarneset på Hamre mot Osterfjorden.
14. Jan 2006
Hamre 2006
Klokkarneset på Hamre mot Sørfjorden og eit fiskeoppdrett.
15. Jan 2006
Hamre 2006
Klokkarneset på Hamre mot Osterfjorden.
15. Jan 2006
Hamre 2006
Ved Klokkarneset på Hamre.
11. Apr 2006
Hamre 2006
Ved Klokkarneset på Hamre.
11. Apr 2006
Hamre 2006
Ved Klokkarneset på Hamre.
11. Apr 2006
Hamre 2006
Ved Klokkarneset på Hamre.
11. Apr 2006
Hamre 2006
Ved Klokkarneset på Hamre. Her heiter det Svartavikjæ.
11. Apr 2006
Hamre 2006
Kveldstur langs sjøen på Hamre. Skjærtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Hamre 2006
Kveld langs Osterfjorden på Hamre. Skjærtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Tepstad 2006
Naust på Tepstad.
14. Apr 2006
Tepstad 2006
Naust på Tepstad. Under flaumen hausten 2005 har elva rent gjennom naustet og pressa ut veggen.
14. Apr 2006
Hamre 2006
Prestanaustet tilhøyrande Hamre prestegard.
14. Apr 2006
Hosanger 2006
Skålvika ved Norlænder på Hosanger.
16. Apr 2006
Hosanger 2006
Norlænder AS ved Skålvika på Hosanger.
16. Apr 2006
Fotlandsvåg 2006
Fotlandsvåg.
16. Apr 2006
Hamre 2006
Hamre, sikkert restar etter ei brygge.
4. Jun 2006
Hamre 2006
Teiner på Hamre.
4. Jun 2006
Teppstad 2006
Teppstad. I kjellaren på dette huset var det butikk, også med diskret ølsalg.
4. Jun 2006
Hosanger 2006
Gamle naust ved kommunekaien i Mjøsvågen på Hosanger, fleire er no freda. Allerede skjemde med glorete reklameskilt. Slike gamle miljø er som magnetar på urbane kunstnarar, og fleire har etablert seg her. Vonar dei går stille i dørene ...
5. Jun 2006
Raknesvåg 2006
Raknesvåg.
5. Jun 2006
Raknesvåg 2006
Raknesvåg.
5. Jun 2006
Mjeldalen 2006
Her ved Øyrane renn Mjelda ut i Mjeldavågen.
9. Aug 2006
Mjeldalen 2006
Dette naustet i stein står i Mjeldavågen.
9. Aug 2006
Mjeldalen 2006
Dette naustet i stein står i Mjeldavågen. Det er rasteheller på eine sida taket og bølgeblekk på den andre.
9. Aug 2006
Haus 2006
Her er det kun adgang for medlemmer av Haus Båtlag.
9. Aug 2006
Kvisti 1997
Kvisti med Osterøybrua.
10. Aug 2006
Haus 2006
Haus sett frå Trengereid.
10. Aug 2006
Tysse 2006
På kaien på Tysso er det forbudt å sløye fisk på do.
11. Aug 2006
Tysse 2006
På kaien på Tysso.
11. Aug 2006
Tysse 2006
Denne applikasjon er oppført på kaien i Tyssebotn.
11. Aug 2006
Tysse 2006
Her på Tysse kjem elva Tysseelva ut i Osterfjorden.
11. Aug 2006
Tysse 2006
Dampbåtkaien på Tysso. I den gamle bua driv Tyrone Barlow Wigging butikk. Bjørndal Handel. Heilt til høgre er Tøsse Mølle frå 1866. Her lagar dei for tiden Bjørn havregryn. Då postkontoret på Tysse vart langt ned 1996, vart det eit kontaktpostkontor inne i butikken.
12. Aug 2006
Valestrand 2006
Frå fergekaien på Valestrand. Her er garveriet til Edvard Rundhovde.
12. Aug 2006
Valestrand 2006
Valestrand. M/F Ole Bull på veg til Valestrand frå Breistein.
12. Aug 2006
Gjeitrem 2006
Utsikt over Gjeitrem. Langs gamlevegen frå Nonås forbi gruvene og vidare ned til Gjeitrem.
14. Aug 2006
Lonevåg 2006
Kårvik mot sør. Naustet på andre sida tilhøyrer dei i Neset. Her kjem det ny veg og bru, og då vert denne idyllen borte.
15. Aug 2006
Lonevåg 2006
Naust ved Kårvik mot nord.
16. Aug 2006
Haus 2007
Naust i Eidsvika i Haus.
21. May 2007
Haus 2007
Sauer på beite ved Mjeldavågen. Bildet er tatt frå Tuftæ.
21. May 2007
Haus 2007
Brygge ved Rivenes. Votlo i bakgrunnen.
21. May 2007
Haus 2007
Naust ved Rivenes langs Sørfjorden.
21. May 2007
Haus 2007
Naust ved Rivenes langs Sørfjorden. Votlo ligg inne i dalen i det fjerne.
21. May 2007
Haus 2007
Naust ved Mjeldavågen i Haus.
21. May 2007
Hamre 2007
Bjørketrær langs Osterfjorden ved Klokkarneset på Hamre.
25. May 2007
Hamre 2007
Naust ved Klokkarneset på Hamre.
26. May 2007
Mjøsvågen Hosanger. Naust ved prestegarden.
1. May 2008
Mjøsvågen Hosanger.
1. May 2008
Applikasjon på presetgården Hosanger.
1. May 2008
Mjøsvågen Hosanger. Hoshovde i bakgrunnen.
1. May 2008
Fotlandsnausta i Fotlandsvåg.
1. May 2008
Rivenes.
10. May 2008
Rivenes.
10. May 2008
Rivenes.
10. May 2008
Rivenes.
10. May 2008
Rivenes.
10. May 2008
Rivenes 2008
Denne Cadillack Eldorado 8,2 liter står ved Rivenes.
10. May 2008
Lonevåg, Storeholmen i bakgrunnen.
11. May 2008
Lonevåg, inne i nauset på Lyktaneset.
11. May 2008
Kårvik 2009
Frå Kårvik sett mot nord. Verkstaden er den eldste delen av Gunnebo Anja Industrier, tidligare Andr. Jacobsen, på folkemunnet omtalt som "i Neset". Her vil den nye brua kome, ein kan sjå stikkene heil til høgre i bildet bak den raude dobben.
27. Jul 2009
Kårvik 2009
Frå Kårvik sett mot nord. Naustet er dei Arnljot Borge.
27. Jul 2009
Kårvik 2009
Frå Kårvik sett mot sør og Lone. I bakgrunnen ser ein Vindegga. Brua vert kalla Kårvikabrunæ. Loneelva kjem ut i sjøen her, så vågen heiter Lonevågen - bror til Hatlandsvågen. Slangen midt i vågen er vatn frå Loneelva til Borge Garveri.
27. Jul 2009
Kårvik 2009
Frå Kårvik sett mot nord. Robåten tilhører Arthur Borge.
27. Jul 2009
Kårvik 2009
Frå Kårvik sett mot nord. Naustet og robåten tilhører Arthur Borge.
27. Jul 2009
Kårvik 2009
På andre sida av vågen er delar av Gunnebo Anja Industrier, tidligare Andr. Jacobsen, på folkemunnet omtalt som "i Neset". Det er vorte mange tilbygg gjennom åra. Dei nyrike har fått egen båtplass.
27. Jul 2009
Lonevåg 2009
Frå Kårvik sett mot nord og utover Lonevågen. Mellom naustet og Gunnebo Anja Industrier kjen den nye brua.
31. Jul 2009
Lonevåg 2009
Delar av Borge Garveri, tidligare Borge Kromlær og endå tidligare Borge Kromlærfabrikk. Kårvik i Lonevåg.
31. Jul 2009
Lonevåg 2009
Frå Kårvik sett mot nord.
31. Jul 2009
Lonevåg 2009
Frå Kårvik sett mot nord og utover Lonevågen. Den nye brua kjem tvers over vågen her.
31. Jul 2009
Fotlandsvåg 2009
Her heiter det Vågen.
1. Aug 2009