Osterøy rundt

Diverse bilder frå Osterøy.

Kårvik 1982
Kårvik ein disig dag i april.
1. Apr 1982
Greve 1984
Greve.
1. May 1984
På toppen av Ramberget med utsikt over Lonevåg.
1. Aug 1993
Kårvik 1994
Arbeiderbrakka i Kårvik. I kjellaren hadde Hølleland butikkfilial. Dette må no vera det einaste huset som i skrivande stund ikkje er øydelagt av enringar i fasaden, men som er i sin originale stand og såleis verneverdig.
1. Jul 1994
Riding på Rolland.
1. Jul 1995
Oppslagstavle på kaien i Lonevåg. Nokre kunngjeringar er det nok, men mest reklame.
11. May 1996
Hovudgata på Havråtunet.
31. Jul 1996
Hus i stein på Kvisti.
31. Jul 1996
Kyr på beite i Mjeldalen.
1. Sep 1996
Fra Moldkvilet og mot Sølbjørgskiftet. Høst.
1. Sep 1996
Njåstad.
28. Sep 1996
Fra Kleppe langs vegen frå Fitje mot Njåstad.
28. Sep 1996
Revheim og Brubakkane. Vatnet heiter Kråkevatnet.
5. Apr 1997
Eit uthus i Revheimsbakkane. Eltervatnet i bakgrunnen.
5. Apr 1997
Heimen og støyperiet til Monrad Solberg. Han gav navn til Monradsbekkjen og Monradsflaten.
5. Apr 1997
Et skur på veg frå Flatevad og Hagebø
15. Jun 1997
Eit båt ved Låstadvatnet i Flatevad
15. Jun 1997
Frå Hagebø
15. Jun 1997
Frå hestalepp i Kupå på Hagebø første sundag i juni. No er hingsten på veg inn frå venstre, og då vert det liv i leiren.
15. Jun 1997
Frå hestalepp i Kupå på Hagebø første sundag i juni. Stor underholdning med kaffi, brus og vafflar.
15. Jun 1997
Frå hestalepp i Kupå på Hagebø første sundag i juni. Hoppene vert leid fram til beiteområdet.
15. Jun 1997
Osterøybrua sett frå Havråtunet.
1. Jul 1997
Frå grunnarbeider med Osterøy Idrottshall på Hatland
1. Jul 1997
Fossen. Ein ser at Anfinn Hovden har arva ein åkerlapp fra Asbjørn Natland.
1. Jul 1997
Algevekst i Storatjødnæ
1. Jul 1997
Traktor i blomstereng på attleggjet til Asbjørn, tilhøyrer Nøttveiten.
1. Jul 1997
Løa til Ivar'n i Neset, Ivar Lone.
1. Jul 1997
Dette kulturminnet er på Revheim, ser ut som det blir brukt til vedlager.
1. Jul 1997
Hovudgata i Lonevåg.
4. Oct 1997
Fra oppslagstavle på kaien i Lonevåg
4. Oct 1997
City Train opp Magnabrekkå ved åpning av Osterøybrua.
4. Oct 1997
Bussterminalen i Lonevåg
1. May 1998
Gangstø ved Austravatnet, Storavatnet.
6. May 1998
Traktoren til Nødtvedt som står på attlegget til Asbjørn
29. May 2000
Dette kulturminnet, tjedla til Kristian Hatland, vart rekna som farleg og difor øydelagt under bygging av ny barneskule på Hatland.
30. May 2000
Gamle verkstaden til Simon Lohne er bygd om til Rimi-butikk, Post og Osterøy Vidaregående skule. Slik utviklar eit bygg seg - frå tilbygg til sjølvstendig bygg. Då ser det ofte litt merkelig ut til slutt.
30. May 2000
Bussterminalen i Litlatjødnæ i Lonevåg. BNR har gått vekk får dei blå og gule fargane som hang att etter samanslåinga med billaga nord om fjorden.
Frå 1982 gjekk det nedover med rutetrafikken, mindre offentlege tilskot og reduserte rutetilbod. For å bøta på vanskane og for å unngå oppseiingar, gjekk BNR saman med Grieg Travel og Jan H. Sunde og starta med turbussar under navnet Runway-Norway A/S. Fem nye bussar av høg standard vart innkjøpte og med denne kvite og blå fargen. Seinare vart desse fargane brukt i heile BNR.
22. Apr 2001
Kabelstrekk på Monradsflaten.
28. Apr 2001
Hans Lillejord og Otto kjøyrer heim veden til Otto frå Hatlandsbakkane. Hansen sin traktor.
27. Jun 2001
Mæle bru
2. Jul 2001
Mjøsvågen på Hosanger.
4. Jul 2001
Svalereis i taket over drivstoffpumpene på billaget i Lonevåg.
4. Jul 2001
Bussterminalen i Lonevåg
16. Oct 2001
Frå huset til Anfinn Hovden mot Kårvik.
14. Mar 2002
Reklameplakat ved Myking-bygget, Rimi.
18. Mar 2002
Vegskilt ved vegkrysset i Lonevåg. Huset til Bjarne Hauge, ein pioner innan person- og lastebiltransport, sist sjåffør på den kommunale lastebilen.
18. Mar 2002
Bekken på Monradsflaten. Monradsbekkjen. Den var lagd i røyr når fortaug til skulane på Hatlan var bygde.
18. Mar 2002
Ved billaget i Lonevåg. R-1201 vart levert til Osterøy Billag i 1950. Volvo. Det er Veteranbussklubb BNR (stifta 1994), som står for restaureringa.
19. Mar 2002
Postkasser i Kårvik ved bunnen av Kårvikabrekkå.
19. Mar 2002
Simon Lohne Møbelfabrikk, ombygd til Myking-bygget.
20. Mar 2002
Hamre kyrkje er ei tømmerkyrkje frå ca 1620-40. hovedkyrkje for Nordhordaland frå 1024. Særprega og vakkert interiør, mellom anna døypefont i kleberstein frå 1250.
4. Jul 2002
Langs Storavatnet i regnveret. Desse båtane ligg i Selvikjæ.
5. Jul 2002
Motiv fra Hosanger, her er det parkering forbudt for tyske bubilar.
7. Jul 2002
Motiv fra Hosanger
7. Jul 2002
Hosanger kyrkje.
7. Jul 2002
Motiv fra Hosanger
7. Jul 2002
Hauge 2002
Møbelfabrikken til Magnus Hovden på Hauge. Bygget vart rive i 2005 for å utbedra busstoppet.
7. Jul 2002
Lonevåg kai.
8. Jul 2002
Bilvrak på den kommunale kaien i Klokkarvikjæ i Lonevåg. Osterøy Senter bak.
8. Jul 2002
Fra Storavatnet i regnveret.
9. Jul 2002
Røyrgata fra Nedre Botnavatn til Osvatn kraftstasjon ved Tysse.
10. Jul 2002
652 trinn strekkjer trappeanlegget seg frå Osvatn Kraftstasjon og oppover fjellsida mot fjellgarden Tyssebotn. Det var i 1949 at tretrappene vart bygde. Saman med ei taubane kom dei i stand for at Nordhordaland Kommunale Kraftverk, som bygde Osvatn kraftstasjon, skulle få på plass ei røyrgate fram til Nedre Botnavatn.
10. Jul 2002
Kyr som tygger drøv på jordet til Steinar Hatland.
28. Jul 2003
Flor / uthus på Vare langs vegen til Løtveitvatnet.
28. Jul 2003
Vare gård. Tjønna heiter Varetjønn.
28. Jul 2003
Denne applikasjonen på Hamre er signert Lars Håland. Det er ein traktorgravar som har stått her siden tidens morgen.
29. Jul 2003
Hestar på beite ved Lone.
30. Jul 2003
Grind i Haukelia på vegen mellom Flatevad og Bruaneset.
30. Jul 2003
Grunnarbeider ved byggefeltet i Nausthaugen.
30. Jul 2003
Utsikt over billaget frå Nausthøyen. I april månad 1977 vart det nye storbygget på Lonevåg overlevert. Bygget gav rom for sentralverkstad for heile Osterøy, stor garasje, og lyse og kontor. Litlatjødnæ er fylt att for å gje oppstillingsplassar. Der kontorbygget er no, var ei vik som var kalla Nesjavikjæ.
30. Jul 2003
Lonevåg i skumringa i regnver. Dei flestre små husa i sentrum er no borte og erstatta med større bygg.
31. Jul 2003
Lonevåg Senter i regnveret ein sumarkveld.
31. Jul 2003
Fotballkamp på Osterøy stadion. Osterøy IL spelar mot eit lag på fastlandet.
31. Jul 2003
Traktor med forhaustar som slår attlegget til Asbjørn på Fossen.
31. Jul 2003
Bruvik og Sørfjorden.
2. Aug 2003
Havtåtunet.
2. Aug 2003
Vegskilt på Lonabrunæ.
2. Aug 2003
Støttemur langs vegen mellom Haus og Bruvik.
2. Aug 2003
Havråtunet.
2. Aug 2003
Hytta til Hans Lillejord i Hakaneset ved Austravatnet.
2. Aug 2003
Frå Kårvik mot sør. Her vil det komme ny veg og bru over fjorden.
3. Aug 2003
Kossdalsvatnet. Hold grinda lukket. Takk.
4. Aug 2003
Trolsk stemning i Kossdalen.
4. Aug 2003
Grunnarbeider i Nausthaugen borettslag.
6. Aug 2003
Havråtunet med Sørfjorden. Det vestnorske klyngjetunet der byggjeskikk og tradisjonelle driftsmåter vert haldne i hevd og teigdelinga er intakt. Tunet er i privat eige med avgrensa tilgjenge for turistar.
1. Aug 2004
Enten eit bilde frå Mars, eller polakker som sprøyter det nye kunstoffdekket på Osterøy Stadion.
1. Aug 2004
Frå ein spasertur om Hatland. Dette er svingane ved Kolvangsnesen. I dette huset budde Maria, som ekspederte på Handelslaget i Lonevåg.
1. Aug 2004
Hosanger kyrkjegård.
4. Aug 2004
Gammel lastebil med dyretransport på Grimstad.
4. Aug 2004
Om bord i MF Ole Bull frå Breistein til Valestrand.
9. Aug 2004
Kyr på beite hjå Bertin Hauge på Hauge.
10. Aug 2004
M/F Ole Bull på veg frå Valestrand. Den gamle ferjen sto ikke til å redde, men lokale helter ante råd. De startet et nytt selskap som fikk navnet Osterøy Ferjeselskap AS. M/F Ole Bull skal nyeferja heita og vert satt inn i trafikk frå juni 2004. Troms Dampskibselskap står for den daglige driften av ferjen.
10. Aug 2004
Gjerstad kyrkje.
10. Aug 2004
På ein sykkeltur til inn Fugledalen, til Gjerstad kyrkje og tilbake over Lone. Dette er frå Solberg mot Nord.
10. Aug 2004
Motiv frå Selvik. Det var ei varmebølge på Vestlandet på denne tida med temperatur opp mot 30 grader.
11. Aug 2004
Dette uthuset står langs skogsvegen inn til Mykingatræet mellom Myking og Selviki.
11. Aug 2004
Fossdal. Langeland er garden til venstre og Osvald Fossdal til høgre. Bildet er tatt frå Breigåtå. Vatnet i bakgrunnen heiter Fossdalsvatnet.
11. Aug 2004
Fossdal med huset til Osvald Fossdal i bakgrunnen. Vatnet heiter Midtvatnet.
11. Aug 2004
Denne postkassen tilhøyrer Torleif Solberg og står på Fitje. Det grøne bygget borte i Njåstadskiftet er den gamle verkstaden til Magnvald Birkelid, som han har drive frå 1965. Før då var dette ein skofabrikk. Hugsa eg ikkje heilt feil, var det vel ein hønsefabrikk også her ei tid ..? Birkelid Karosseri bygde ny verkstad og kontor på andre sida av vegen i 1977.
11. Aug 2004
Utsik frå Nonåsberget ein tidlig morgon. Frå toppen av mobilmasta.
13. Aug 2004
Grønskaret 1997
Frå Grønskaret mot Skjerping og Vedå.
10. Sep 2004
Gamalt og ny arkitektur på Rognved.
10. Sep 2004
Gamalt og ny arkitektur på Rognved.
10. Sep 2004
Rongved 1997
Noko gamal og noko nytt på denne løa på Rongved.
10. Sep 2004
Gamalt og nytt i skjønn forening på Vevle.
10. Sep 2004
Nausthaugen med nye boligar. Kunsten er å få dei høgast mogeleg i terrenget.
15. May 2005
Frå taket av brannstasjonen mot den nye trafikkterminalen og Fossen. Osterøy Entreprenør AS har opparbeida terminalen i Storatjødnæ, og 29. september 2006 vart den offisielt opna av ordførar Kari Foseid Aakre.
16. May 2005
Ein Volvo Amason på Leitet i Lonevåg.
16. May 2005
Kulturveka 2005. Denne brurekrona i ask plassert i Kossdalsvatnet er laga av Mona Nordaas med bakgrunn i sagnet om at eit brudefjøgje gjekk gjennom isen og at alle drukna. I eit spesielt lys skal ein etter segna kunne sjå brurekrona på botnen av vatnet.
16. May 2005
Odd Tveiten spelar ein trudelutt ved åpning av Land-Art løypa i Hosanger under Kulturdagane på Østerøy 2005.
16. May 2005
Gården til Steinar Hatland.
17. May 2005
Lonevågen sett frå Kårvik. Snart kjem det ei bru over vågen her.
18. May 2005
Utsikt mot Ramberget frå Borgafjellet.
18. May 2005
Utsikt mot Lonevåg sett fra Borgafjellet.
18. May 2005
Utsikt mot Leitet frå kjellaren i huset til Teodor Borge i Kårvik.
18. May 2005
Kvitveis på vegen opp Borgaskaret.
18. May 2005
Huset til Teodor Borge i Kårvik. Her budde ein mann med ei blind kone, ein son, ein hund og nokre høns. Og det var før anekset vart bygd.
18. May 2005
På veg opp Turdalen frå Myking. Nordmyking heiter det her.
19. May 2005
Frå Turdalen og utsikt mot Myking.
19. May 2005
Låve med diverse bygningstilar på Nordmyking. På veg opp Turdalen frå Myking.
19. May 2005
Jordkjellar i Åsen ved Låstadvatnet.
20. May 2005
Kyr på beite ved Låstadvatnet. Her får dei litt snadder til kvelds. Bonden er Endre Solberg.
20. May 2005
Åsen ved Låstadvatnet.
20. May 2005
Blodbøk ved Fjordslottet i Fotlandsvåg.
20. May 2005
Hyttelabbar strikka av Maria Revheim til salgs på Osterøy Torget på Monradsflaten.
20. May 2005
Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg. Omvising under Kulturveka 2005 på den gamle kraftstasjonen, bygd i 1916-1919. Dei 4 aggregata i den gamle maskinhallen.
21. May 2005
Møkapreding på Hartveit.
21. May 2005
Møkapreding på Hartveit.
21. May 2005
Ku på beite i blomstereng hjå Steinar Hatland.
21. May 2005
Dette uthuset er lager for hesjastaur og -tråd. Hannisdalen.
21. May 2005
Dunk med strøsand ved vegen opp til Birger Nøttveit på Fossen.
3. Jul 2005
Skogen veks som aldri før og mange hus gror inne. Dette raude huset i skogen er huset til Håheimen i Lonevåg.
3. Jul 2005
Huset til smeden Nils Hatland (Donken) i Lonevåg. Ombygd i 2006.
5. Jul 2005
Kårvik 2005
Frå venstre: Einar Vevle (oker), Andreas Småland (mørk brunt m/valma tak), Øystein Rundhovde (kvitt og gult), Olai Småland (raudt), Lisebet Antun (rosa) og "Bakkjen" (mørk blått m/kvite lister).

5. Jul 2005
Kårvik. Husa frå venstre er: Stussdalen (gult), Småland (brunt), ?? (gult), ?? (raudt), Bakkjen (rosa), ?? (grønt) og Hakenes (raudt).
5. Jul 2005
Kårvik. Hakenes (raudt hus), Stusdal og Olaf Reigstad.
5. Jul 2005
R-1201 frå 1950 under restaurering ved billaget i Lonevåg. Det ser ut som om den er gitt opp. Det er Veteranbussklubb BNR som står for restaureringa.
7. Aug 2005
Denne applikasjonen står på Votlo. Otto er på vegen med staven.
7. Aug 2005
Mjelde kyrkjegard. Tidligare stod det ei stavkyrkje og Mjelde kyrkje her.
7. Aug 2005
Tidlig morgon på jordet til Asbjørn på Ramberget.
7. Aug 2005
Ein hest poserar på Nonås.
8. Aug 2005
Inne i eit av Borganausta. Raknesholmen i det fjerne.
9. Aug 2005
Frå ein junior fotballkamp mellom Osterøy og Kvernbit frå Frekkhaug. Dette er trenarbenken til Osterøy. God plass på tribuna.
9. Aug 2005
Skistad i kveldssol. Fjellet er Stangfjellet.
9. Aug 2005
Lat att grinda ved inngangen til Kossdalen frå nord.
9. Aug 2005
Dette er fra vegen opp til Svenheim.
9. Aug 2005
Frå ein junior fotballkamp Osterøy - Kvernbit (Frekkhaug). God plass på tribuna.
9. Aug 2005
Frå ein junior fotballkamp Osterøy - Kvernbit (Frekkhaug).
9. Aug 2005
Dette er frå Skistad.
9. Aug 2005
Frå badeplassen i Haus, den vert kalla Kreklå.
10. Aug 2005
Kvernhus på Gjeitrem, inni er det heilt inntakt.
10. Aug 2005
Gamle huset til Mons Solberg på Antun.
12. Aug 2005
Skur for hesjastaur ved Låstadvatnet i Flatevad.
12. Aug 2005
Ole Bull sitt sumarhus på Valestrand, nymalt i originale fargar. Ole Bull var fast feriegjest hos besteforeldra på Valestrand kvar sommer i heile sin barndom. Seinere overtok han gården.
12. Aug 2005
Parti frå hagen til Ole Bull sitt sumarhus på Valestrand. Bullaholmen heiter denne vesle holmen med to bruer. Den kallast også for Lille Osterøen og er ein kopi av Osterøy.
12. Aug 2005
Denne gjerdasteinen står i Sølbjørgdalen (Sølbjørgsmarka?).
12. Aug 2005
Vegen til hestebeitet på Hagebø.
12. Aug 2005
Hestar på beite i Kupå, Hagebø.
12. Aug 2005
Granskog på Antun.
12. Aug 2005
Marknadsdag i Lonevåg.
13. Aug 2005
Markedsdag i Lonevåg.
13. Aug 2005
Naust tilhørende folk på Neset. Bak er Borge Garveri i Kårvik.
14. Aug 2005
Fotballtrening på Hatland.
15. Aug 2005
Ved kaien på Bernestangen står denne Volvo Amason.
16. Aug 2005
Dette naustet står ved Løtveitvatnet.
16. Aug 2005
Dette naustet står ved Løtveitvatnet.
16. Aug 2005
Båt ved Fossdalsvatnet. Gården i bakgrunnen tilhøyrer dei Langeland.
17. Aug 2005
Løa til Osvald Fossdal. Gården innerst i vegen heiter Dalen.
17. Aug 2005
Frå løå til Osvald Fossdal og sørigjøno mot hovedvegen.
17. Aug 2005
Revheim og Brubakkane.
18. Aug 2005
Dette er "Sundet" sett frå Revheimsbrua, mellom Borgevatnet og Kråkevatnet.
18. Aug 2005
Mjelde kyrkjegard i kveldssol.
18. Aug 2005
Samling av gamle bildekk ved bensinstasjonen på Monradsflaten.
7. Jan 2006
Rasteplass på Hatland like etter solnedgang. Åtte kalde grader under null.
7. Jan 2006
Innsamling av elektrisk utstyr i Lonevåg.
8. Jan 2006
Gammal jordkjellar på jordet til Mons Solberg på Fossen.
9. Jan 2006
Vannverket i Lonevåg, bygd som vannkilde på 1950-talet.
12. Jan 2006
Gamal mur i marka til Asbjørn Natland. Denne går heilt frå Svenevik over Ramberget og vidare til Hatland.
12. Jan 2006
Et sauafjøs på Hamre, det er høy på loftet. Tilhøyrer Birger Hamre.
12. Apr 2006
Et sauafjøs på Hamre. Tilhøyrer Birger Hamre. Neste gang tar eg med ei sag for å fjerne nokre greiner. OK Birger?
12. Apr 2006
Steingard frå Hamre.
12. Apr 2006
Et sauafjøs på Hamre. Tilhøyrer Birger Hamre.
12. Apr 2006
Et sauafjøs på Hamre. Tilhøyrer Birger Hamre.
12. Apr 2006
Tur til Eikelandsvarden på Hamre. Skjærtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Tur til Eikelandsvarden på Hamre. Skjærtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Tur til Eikelandsvarden på Hamre. Skjærtorsdag 2006.
13. Apr 2006
Mjelstad med utsikt mot Osterfjorden.
14. Apr 2006
Løa og siloen ved Tveiten i Røskelandsdalen.
14. Apr 2006
Busstopp Lille Hamre. Ladyshave Experience spelar på Den Glade Ostring Påskeaftan kl 20.00. CC kr 150,-.
14. Apr 2006
Tidleg på 60-talet kom dette frysehuset ved billaget i Lonevåg. Her kunne ein få leiga boksar til å fryse ned varer. Det var også eit slikt på Fitje.
15. Apr 2006
Ein stol på Hatland møbelfabrikk etter brannen.
16. Apr 2006
Plantefelt på toppen i Kossdalen.
16. Apr 2006
Kossdalsvatnet. Ein kan skimta Kossdalssvingane i bakgrunnen.
16. Apr 2006
Lonevågen sett frå Neset.
16. Apr 2006
Himmlaleitet i Lonevåg. Det heiter vel Vågaleitet her, Himmlaleitet er på Hatland mot Kjøregrovi.
16. Apr 2006
Nesjatun eldreboligar på Neset i Lonevåg.
16. Apr 2006
Monradsflaten. Osterøytorget reklamerer for sine produkt. Ikkje noko glitrande neonreklame her.
1. Jun 2006
Ei løa på Låstad.
1. Jun 2006
Monradsflaten. Navnet kjem frå Monrad Solberg som budde i det kvite huset til høgre. Monradsbekkjen, som gjekk langs venstre sida av vegen, er lagd i røyr.
1. Jun 2006
Grind. Åsdalen på stien mellom Ramberget og Hatland.
1. Jun 2006
Gjerde festa til ein gamal stubbe. Åsdalen på stien mellom Ramberget og Hatland.
1. Jun 2006
Skogstjerne. I marka ovanfor Vannverket.
1. Jun 2006
Kveld på Njåstad.
1. Jun 2006
Sauer på beite på Kleppe.
1. Jun 2006
Hegg langs ein steinmur på Låstad.
1. Jun 2006
Hatlandsflaten er no vorte senter for kommuneadministrasjon med rådhus, barnehage, HVPU-bustadar, idrottsanlegg og skular.
1. Jun 2006
Sauer på beite på Sølbjørg. Moldkvilet i bakgrunnen.
2. Jun 2006
Kvitveis i regnveret. Marka ved Vannverket.
2. Jun 2006
Utedoen til gamla huset til Sjur Lone på Lone.
2. Jun 2006
Kvitveisen heng tung i regnveret. Ved Vannverket.
2. Jun 2006
Blåbærkart ved Nonås.
2. Jun 2006
Denne steinmuren går frå Svenevik til Hatland.
2. Jun 2006
Gamla huset til Sjur Lohne, far til fabrikkeigar Simon Lohne. Naturen gir og naturen tar og snart er det ikkje meir...
2. Jun 2006
Slipestein ved gamla huset til Sjur Lohne, far til fabrikkeigar Simon Lohne.
2. Jun 2006
Trenedfall etter stormen hausten 2000 omlag var det. Ved vannverket i Lonevåg.
2. Jun 2006
Eit gamalt tre langs stien mellom Lonevåg og Nonås.
2. Jun 2006
Gård i Bruaneset.
2. Jun 2006
Sola går ned over jordene på Lone.
4. Jun 2006
Sauafjøs på Apalabakkane på Revheim.
4. Jun 2006
Løvetann ved rundkjøyringa på Hauge.
4. Jun 2006
Vatnet er Kringastemma og husa inn i dalen er på Daltveit. Øvste huset er reinseanlegget for drikkevatnet til Valestrand og Lonevåg med mellomligjande område.
4. Jun 2006
Hamre kyrkje i kveldssol. Likhuset står nede ved sjøen. Hamre var i si tid eit stort prestegjeld. Det omfattet Hamre, Alversund, Hosanger, Meland, Mo, Seim og Åsane. Etter som fleire sogn vart utskilt som egne prestegjeld, minket prestegjeldet Hamre. I dag inngår Hamre i Osterøy presegjeld.
4. Jun 2006
Hamre kyrkjegard i kveldssol.
4. Jun 2006
Hamre kyrkje i kveldssol.
4. Jun 2006
Langs Røskelandsdalen ved Tveiten.
4. Jun 2006
Hjellvik.
4. Jun 2006
Greve.
5. Jun 2006
Kossdalsvingane i kveldsol.
5. Jun 2006
Frå eit Karusell 2 stevne på Osterøy stadion.
5. Jun 2006
Dalsvatnet på Dale.
5. Jun 2006
Dette historiske sauefjøset er frå Børtveit. Ein snøvinter til og det er ikkje meir.
5. Jun 2006
Vegen opp til Nore Borge.
5. Jun 2006
Garasjen til Mons Solberg i Fossabrekkå i Lonevåg. Då garasjen vart bygd, gjekk ikke vegen om Ramberget lengre enn hit. Her vart det også støyping av takstein.
5. Jun 2006
Utsikt frå huset til Hans Lillejord i Lonevåg.
5. Jun 2006
Hestar på beite ved Låstadvatnet.
6. Jun 2006
Hatland 2006.
Huset til Maria Njåstad "Maria i Skaret", som var på Handelslaget i alle år. Vidare huset til Kåre Brekke og Konrad Lerøy.
10. Jun 2006
Hartveit sett frå Skaret.
8. Aug 2006
Vegen inn til Kossdalen frå Hosanger.
11. Aug 2006
Kossdalsvatnet.
11. Aug 2006
Denne gården tilhøyrer Fitje og ligg på toppen i krysset til Langeland. Åsen heiter det her. No er det berre løa att, og snart er den også borte.
11. Aug 2006
Denne gården tilhøyrer Fitje og ligg på toppen i krysset til Langeland. No er det berre løa att. Bustadhuset og uthuset er borte. Åsen heiter det her.
11. Aug 2006
Denne gården tilhøyrer Fitje og ligg på toppen i krysset til Langeland. Snart er den vekk. Åsen heiter det her.
11. Aug 2006
Gjess samlar seg og flyg mot sør. Over Lonevåg.
11. Aug 2006
Selviki 2006
Naus i Selviki ved Storavatnet.
12. Aug 2006
Gras til tørk mellom Fotlandsvåg og Tysse.
12. Aug 2006
Denne gården er ved Tveitaskaret.
12. Aug 2006
Båtar i Selviki ved Storavatnet.
12. Aug 2006
Solbjørg 2006
Eit uthus på Solbjørg fylt med gamle jordbruksreidskap.
13. Aug 2006
Solbjørg 2006
Det ser ut som om dette er ei gamal skulestove, kanskje det er det også? Solbjørg.
13. Aug 2006
Solbjørg 2006
Solbjørg.
13. Aug 2006
Langs gamlevegen frå Nonåsberget til Gjeitrem forbi gruvene.
14. Aug 2006
Lonevåg 2006
Lonevåg.
15. Aug 2006
Vevle. Borgo i det fjerne.
15. Aug 2006
Noko restaurert, og noko gamalt på Revheim.
15. Aug 2006
Lonevåg 2006
Full tank, takk! Bensinstasjonen i Lonevåg. I byrjinga var det Osterøy Billag som stod for salg av bensin til private. Da dei slutta med det, etablert drosjeeigar Åsmund Låstad ei håndpumpe. Bensinen vart lagra på fat og trilla bort til håndpumpa etter kvart. Pumpa hadde to 5 liters kolbar, so noko pumping vart det og vatn var det også i bensinen. Seinare bygde han BP stasjonen på Monradsflaten, som seinare skifta navn til Norol og seinare til Statoil. Framleis går stasjonen under navnet BP'en.
15. Aug 2006
Vevle 2006
Høyballar på Vevle. Borgo det fjerne.
15. Aug 2006
Denne gården tilhøyrer Fitje og ligg på toppen i krysset til Langeland. Snart er alle spor etter hundre år med slik vekk. Åsen heiter det her.
17. Sep 2006
Lonevåg 2007
To damer som står på toppen av Hatlandsbakkane og ventar på at 17. mai toget skal returnera frå Lonevågen. Dama til høgre er frå Surnadal i Rogaland.
17. May 2007
Lonevåg 2007
17. mai-toget 2007 svingar inn ved Rådhuset på Hatland etter ein runde i Lonevågen.
17. May 2007
Njåstad 2007
Njåstad sett frå Fagerdalen.
17. May 2007
Hatland 2007
Gården til Kristian Hatland er overført kommunen. Huset er revet og no der det berre løa att. På jordet til venstre skal det byggjast ny videregåaende skule. På toppen av vegen ligg Nyleitet.
20. May 2007
Mele 2007
Gjerdepålar på Mele. Mælebru i bakgrunnen.
21. May 2007
Haus 2007
Denne Cadillack Eldorado 8,2 liter står ved Rivenes. Tvilsamt om den nokon gang kjem på vegen att.
21. May 2007
Myking 2007
Mosegrodde tømmerstokkar og et uthus i Mykingamarka.
22. May 2007
Myking 2007
Sørmyking og Kallekleiv innerst i dalen.
22. May 2007
Storavatnet 2007
Langs Vestrevatnet.
22. May 2007
Storavatnet 2007
Pram ved Vestrevatnet.
22. May 2007
Storavatnet 2007
Langs Vestrevatnet.
22. May 2007
Vevletveit 2008
Garden er nedlagt og fråflytta.
1. May 2008
Vevletveit 2008

1. May 2008
Vevle 2008
Jordkjellar. Lurar på kva dei brukar denne til? Grønsaker kanskje? Eller er det ei vasskjelde?
1. May 2008
Vevletveit. Gården er nedlagt og fråflytta.
1. May 2008
Gjerstad 2008
Gjerstad med Gjerstad kyrkje.
2. May 2008
Gjerstad 2008
Slipestein på Gjerstad.
2. May 2008
Presttun 2008
Kvitveis, Gjerstad kyrkje i bakgrunnen.
2. May 2008
Lone 2008
Lone. Vedafjellet i bakgrunnen.
10. May 2008
Revheim 2008
Revheim.
10. May 2008
Lone 2008
Løvetenner på Lone.
10. May 2008
Mjeldalen 2008
Gard i Nedre Mjelda.
10. May 2008
Mele 2008
Mele.
10. May 2008
Mele 2008
Sauer beiter i låglandet medan dei ventar på at graset på fjellbeite skal gro seg til.
10. May 2008
Mele 2008
Mele.
10. May 2008
Lone 2008
Kårvik i bakgrunnen.
10. May 2008
Revheim 2008
Ei restaurert løa og ein ny driftsbygning.
11. May 2008
Revheim 2008
Langs vegen mellom Revheim og Skistad.
11. May 2008
Revheim 2008
Her på Brubakkane, heilt til venstre i bildet nede ved elva, var det idrottsplass før dei flytta til Hatland.
11. May 2008
Revheim 2008
Revheim sett frå sør. Vatnet heiter Eltervatnet.
11. May 2008
Revheim 2008
Over Møsåsen langs vegen Revheim - Skistad.
11. May 2008
Revheim 2008
Langs vegen mellom Revheim og Skistad. Idrottsplassen omlag midt i biletet, vart kalla Brubakkane.
11. May 2008
Revheim 2008
Sauer på beite før dei vert sendt til fjells.
11. May 2008
Haus 2008
Kreklo badeplass i Haus.
4. Jul 2008
Haus 2008
Mjeldalen, vatnet heiter Mjeldavågen.
4. Jul 2008
Hartveit.
4. Jul 2008
Haus 2008
Haus kyrkje frå 1874. Dette er den tredje kyrkja her. I mellomalderen var det ei stavkyrkje her, og på 1600-talet ei tømra kyrkje.
4. Jul 2008
Haus 2008
Båthavna i Haus.
4. Jul 2008
Mjeldalen 2008
Gamlevegen i Mjeldalen.
4. Jul 2008
Hartveit 2008
Slått på Hartveit.
4. Jul 2008
Fossdal 2008
Fossdal sett frå Breigato.
5. Jul 2008
Fitje 2008
Ei av dei siste brakaløene som enno er att på Osterøy. Denne står til nedfall i Åsen på Fitje.
5. Jul 2008
Fossdal 2008
Ved Midtvatnet på Fossdal.
5. Jul 2008
Hatland 2008
I serien "God skilting" finn med dette frå Hatlandsskiftet. Eit skilt gjelder fram til første vegkryss, so her er det maks 30 km/t i omlag 10 meter.
26. Aug 2008
Haus 2008
Oppslagstavla på butikken på Haus.
26. Aug 2008
Solberg 2008
Uthus i Sølbjørgskaret, heiter det vel her.
26. Aug 2008
Solberg 2008
Gjerdepålar i stein i Sølbjørgdalen.
26. Aug 2008
Solberg 2008
Gjerdepålar i stein i Sølbjørgdalen.
26. Aug 2008
Fitje 2008
Fitje.
28. Aug 2008
Myking 2008
Vegen gjennom Mykingamarka mellom Myking og Storavatnet.
28. Aug 2008
Selviki 2008
Rasteplassen i Selviki ved Austrevatnet.
28. Aug 2008
Selviki 2008
Båtar i Selviki ved Austrevatnet.
28. Aug 2008
Selviki 2008
Naust i Selviki ved Austrevatnet.
28. Aug 2008
Hatland 2008
Slipestein i Åsen, den er framleis i bruk.
3. Sep 2008
Hatland 2008
Uthus i Åsen brukast for det meste til hesjastaur.
3. Sep 2008
Lonevåg 2008
Bildekk ved billaget sin garasje i Lonevåg.
3. Sep 2008
Hatland 2008
Utsikt frå Åsen mot Nyleitet. Her er det planlagt ny ungdomsskule. I bakgrunnen er Rådhuset og Lonevåg.
3. Sep 2008
Hatland 2008
Utsikt frå Åsen over Husavatnet og mot Ramberget.
3. Sep 2008
Lone 2008
Vegskilt ved Lonebru.
3. Sep 2008
Lone 2009
Postkassar på Lone. Den til venstre for inngåande post, den raude i midten for utgåande post og til slutt kasse for Bergens Tidende.
27. Jul 2009
Kårvik 2009
Det er fellesferie og stille ved Borge Garveri. Gunnebo Anja Industrier i bakgrunnen.
27. Jul 2009
Lonevåg 2009
Land-art eller Kunst i Naturen, kallast slike applikasjoner som er utplassert. Denne står ved Monradsflaten i Lonevåg. Kunstnar er ukjent.
27. Jul 2009
Lonevåg 2009
Butikklokaler til leie i Lonevåg senter.
31. Jul 2009
Fossdal 2009
Dalen på Fossdal.
1. Aug 2009
Myking 2009
Kyr på beite på Myking.
1. Aug 2009
Myking 2009
Busskur i forfall på Myking.
1. Aug 2009
Fotlandsvåg 2009
Vegskilt i Fotlandsvåg.
1. Aug 2009
Fotlandsvåg 2009
Naust.
1. Aug 2009
Fotlandsvåg 2009
Naust under restaurering.
1. Aug 2009
Fotlandsvåg 2009
Huset til venstre huser butikk og overgangsboliger. Båtnaust til høgre.
1. Aug 2009
Hosanger 2009
Naust i Mjøsvågen. Desse har fått ny kledning og huser for det meste kunstnarar.
1. Aug 2009