Bilder frå Osterøy - gjennom meir enn førti år

Bilder frå Osterøy fra 1979-2023.

Bilder publisert etter 01.07.2023 klikk her, eller vis som slideshow.

Historiske bygningar og andre kulturminne - 2317 bilder

Albumet inneholder for det meste gamle brakeløer, våningshus, naust og lignande. Famileibruket og småbønder er historie og dei etterlater seg ulike kulturminner. Mange driftsbygningar er gått ut av bruk og står til nedfalls, mange er bygd om eller fått tilbygg av ymse slag, og mange vert usynlege mellom nye boligar, skog og kratt. Ein måte å ta vare på desse minna er å fotografere dei og presentere dei her.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Osterøy i nåtid - 472 bilder

Nokre bilder frå dagens tid.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Streiftog langs Loneelva - 110 bilder

Streiftog langs Loneelva og tilhøyrande vassdrag. Dei flestre vasskjelder på denne sida av Osterøy samlar seg til slutt i Loneelva og renn til sist ut i Lonevågen ved Kårvik.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Hugsar du? - 476 bilder

Hugsar du? Bilde frå forrige århundre. Frå 1979 og frametter mot århundreskiftet.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Langs sjøvegen rundt Osterøy - 211 bilder

Diverse bilder frå Osterøy langs kysten.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Osterøy rundt - 748 bilder

Diverse bilder frå Osterøy.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

17. mai Fitje og Hatland - 61 bilder

Frå 17. mai på Fitje 1984 og på Hatland 2005 og deretter.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Fjellheimen - 43 bilder

Bilder frå fjellheimen på Osterøy.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Osterøy Turlag - 232 bilder

Osterøy Turlag vart skipa i 2014 og består av ulike grupper. Seniorgruppa er for dei som ynskjer å gå tur i kontortiden og for å bli kjend i eigen kommune. Dette albumet inneholder bilder frå nokre turer på Osterøy.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow