Bilder frå Osterøy - gjennom førti år

Bilder frå Osterøy fra 1979-2020.

Bilder publisert etter 01.10.2020 klikk her, eller vis som slideshow.

Osterøy i nåtid - 468 bilder

Nokre bilder frå dagens tid.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Historiske bygningar - 1336 bilder

Albumet inneholder for det meste gamle brakeløer, våningshus, naust og lignande. Småbønder og famileibruket er historie, og dei etterlater seg driftsbygninger og andre produksjonsmiddel. Slike kulturminner lever farlig, mange er gått ut av bruk og står til nedfalls, mange er bygd om eller fått tilbygg av ymse slag, og mange vert usynlege mellom nye boligar, skog og kratt. Ein måte å ta vare på desse minna er å fotografere dei og presentere dei her.
Bygninger til sommerbruk: Uteløe: Lager for utslått, lauv og kjerv, dei er gått ut av bruk. Brake og bindingsverk for god lufting. Vårflor: Husly for dyra gjenom kalde netter om vår og haust, kalv og lam isolert frå mora, samla møkk - derfor oftast i mur. Stølshus: I høgda ved sommerbeitet. Torvhus: Lager for torv til brenne når mangel på ved. Moldhus: Til strø for husdyra og sog ga god gjødsel. Kvernhus: Male korn. Smalaflor: Mur nede til dyra og foret i øvste brakekledde delen. Skytje og vedhus: Lager for ved. Ellers har vi smie, våningshus, løe, naust, garveri osv. Gardflor: Der den ene langveggen utgjør deler av steingarden. (Kilde: Randi Andersen, 2014, Brakakledde bygningar).

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Streiftog langs Loneelva - 110 bilder

Streiftog langs Loneelva og tilhøyrande vassdrag. Dei flestre vasskjelder på denne sida av Osterøy samlar seg til slutt i Loneelva og renn til sist ut i Lonevågen ved Kårvik.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Hugsar du? - 476 bilder

Hugsar du? Bilde frå forrige århundre. Frå 1979 og frametter mot århundreskiftet.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Langs sjøvegen rundt Osterøy - 211 bilder

Diverse bilder frå Osterøy langs kysten.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Osterøy rundt - 748 bilder

Diverse bilder frå Osterøy.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

17. mai Fitje og Hatland - 61 bilder

Frå 17. mai på Fitje 1984 og på Hatland 2005 og deretter.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Fjellheimen - 43 bilder

Bilder frå fjellheimen på Osterøy.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow

Osterøy Turlag - 232 bilder

Osterøy Turlag vart skipa i 2014 og består av ulike grupper. Seniorgruppa er for dei som ynskjer å gå tur i kontortiden og for å bli kjend i eigen kommune. Dette albumet inneholder bilder frå nokre turer på Osterøy.

Vis som: Tabell - Liste - Slideshow